تبلیغات
مهتاب موعود - وظایف مردم و حاکمان در دید امام علی (ع)
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            فروغ مهتاب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب منامام‌ خمینی‌(ع‌) پس‌ از شكستن‌ سد، دروازه‌های‌ حكمت‌ و معنویت‌ قرآن‌ را به‌سراسر جهان‌ گشود و همچون‌ خورشید فروزان‌ و ماه‌ درخشان‌ در آسمان‌ دین‌، پرده‌ ازحقایق‌ قرآن‌ و ‌ كلمات‌ ائمه‌ اطهار(ع‌) برداشت‌ و دنیای‌ قرن‌ بیست‌ و یكم‌ را به‌دانشگاهی‌ بس‌ شگرف‌ در فراگیری‌ الفبای‌ زبان‌ عرفان‌ علوی‌ تبدیل‌ كرد و همچنین‌ ابواب‌كرامت‌ و اسرار قدرتهای‌ خارق‌العاده درونی‌ را به‌ روی‌ انسان های‌ این‌ عصر، بالاخص‌مشتاقان‌ فتوت‌ و جوانمردی‌ خویش،‌ باز نمود. استاد یعقوب قمری شریف آبادی
نظر شما در مورد وبلاگ من چیست؟

برچسبها

وظایف اخلاقی و سیاسی مردم در قبال حاکمان و مسئولین

مردم در قبال حاكمان و مسئولین جامعه وظایف اخلاقی و سیاسی خاصی را برعهده دارند كه باید به آنها عمل كنند كه برخی از این وظایف مربوط به انتخاب مسئولین و حاكمان است و اینكه چه ملاك هایی را باید برای انتخاب افراد در نظر گرفت؟ و وظایف دیگر مربوط بعد از انتخاب مسئولین و حاكمان می باشد؛ یعنی مردم باید بعد از انتخاب درست كارگزاران باید چه وظایفی را در قبال آنها انجام دهند. لذا در ادامه سعی داریم به این دو مقوله بپردازیم:

ملاك های انتخاب

1- توجه به سوابق کاری (تجربه)

در منشور سیاسی علی (علیه السّلام) باید مردم در انتخاب حاکمان، به سوابق کاری (تجربه) او توجه داشته باشند.
امام علی (علیه السّلام) به مالک اشتر توصیه می کند که اهل تجربه را به کار گیرد و از تجارب آنان به خوبی استفاده کند؛ « و توخ منهم اهل التجربه و الحیاء ؛ كارگزاران خود را از اهل تجربه و حیا برگزین.»
حضرت در کنار «تجربه» مسئله «حیا» را نیز متذکر می شوند؛ زیرا روشن است که افراد باتجربه اگر ناپاک باشند به مراتب، خطرناک تر و مخرب تر از دیگران خواهند بود.
امیرالمومنین علی (علیه السّلام) در این خصوص به مالك اشتر هشدار داده می فرماید: « بدان كه بدترین وزیران مباشر تو آنهایی هستند كه در گذشته وزرای اشرار و بدكاران و در گناهان آنان شریك بودند و به طور قطع ایشان حامیان گنهكاران و برادران اهل ظلم بوده اند و تو به جای آنها باید جستجو كنی در بین اهل ایمان افرادی را انتخاب كنی كه در رای و اندیشه و نفوذ همانند آنها باشند و گناهان آنها را هم مرتكب نشده باشند و ستمگر را بر ستمش و گناهكار را بر گناهش یاری نكرده اند. چنین افرادی هزینه كمتری برای تو دارند و یاریشان بهتر و مهربانی اشان بیشتر و دوستی اشان با غیر تو كمتر باشد.»
حضرت علی علی (علیه السّلام) در عهدنامه خود به مالك اشتر می فرماید:« تو آنان (كارگزاران) را به سابقه ای كه با مردم نیك داشته اند آزمایش كن و بر آن كس اعتماد كن كه میان همه مردی اثری نیكو به جای گذاشته و به امانت داری از همه معروفتر است كه این نوع انتخاب علامت خیر خواهی تو برای دین خداست و برای كسی است كه كار را به دست تو سپرده است.»

2- توجه به اصالت خانوادگی

دومین ملاكی كه در منشور سیاسی حضرت علی (علیه السّلام) برای انتخاب حاكمان و كارگزاران توصیه می شود، توجه به اصالت خانوادگی آنهاست؛ امیرالمومنین در نامه خود به مالك اشتر می فرماید: « با كسانی مانوس شو كه ازخانواده های شریف و خوشنام و دارای سابقه درخشان باشند. همانها كها از رزمندگان و شجاعان و اهل جود و كرمند.»
حضرت همچنین در عهدنامه خود به مالك اشتر توصیه كند كه «كارگزاران خود را از خانواده های پاكدامن و از كسانی كه سبقت در اسلام دارند برگزین كه از نظر اخلاق بزرگوارترین و از نظر آبرو محفوظ تر و طمع شان كمتر و عاقبت نگری شان فزونتر است.»

3- رعایت تناسب میان فرد و مسئولیت مورد نظر

یكی از ملاك های دیگر كه در منشور سیاسی حضرت علی (علیه السّلام) در انتخاب حاكمان و كارگزاران به آن اشاره شده است، رعایت تناسب میان فرد و مسئولیت مورد نظر است؛ حضرت در عهدنامه خود به مالك اشتر چنین توصیه می كند؛ « بر سر هر یك از كارهایت رئیس و كاردانی را بگذار كه بزرگی كار او را خسته نكند و زیادی كار او را پریشان نسازد.»
باید توجه داشت كه عدم رعایت این ملاك، موجب هدر رفتن نیروها و ضایع شدن امكانات و یاس و ناامیدی متخصصان و دهها آفت و آسیب اجتماعی و روحی دیگر می شود بنابراین باید در انتخاب افراد برای پستهای مختلف مسئله تناسب ویژگیها و تخصص های آنان را با پست و مسئولیت مورد نظر ، در نظر بگیریم.

4- توجه به سوابق دینی و اخلاقی

در منشور سیاسی حضرت علی (علیه السّلام) ، سوابق دینی و اخلاقی كارگزاران و حاكمان یكی از مهمترین ملاك ها در انتخاب آنهاست و حضرت در نامه خود به مالك اشتر او را از به كارگیری افراد سست ایمان و دارای سوء سابقه برحذر داشته و می فرماید: «به تحقیق آنهایی كه حامی دین و موجب كثرت مسلمین و آماده پیكار با دشمنانند توده مردمند پس تو باید با این گروه همراه باشی و به سوی ایشان میل و رغبت نشان دهی.»
باید به این نكته توجه داشت كه حضور افراد سست و ایمان و غیرمعتقد به موازین اسلام در مسئولیت های جامعه اسلامی ، زمینه را برای فتنه انگیزی دشمنان دین فراهم می كند، بنابراین باید در انتخاب خود دقت كنیم تا از حضور این افراد در جمع مسئولان كشور اسلامی جلوگیری كنیم.
دلیل رعایت این ملاك در انتخاب افراد به این خاطر است كه كسی كه به دین و موازین دینی و ضوابط اخلاقی پایبند نباشد، نه می تواند به درستی، به مردم خدمت كند و نه می تواند احكام دینی را در جامعه پیاده كند و نه می تواند گامی در جهت توسعه اخلاقی جامعه بردارد؛ كسی كه در برابر خداوند خود را مسئول نداند، یقیناً،هرگز خود را در برابر مردم مسئول نخواهد دانست؛ هر چند ممكن است برای ظاهرسازی و مردم فریبی چنین وانمود كند كه مدافع حقوق مردم و جامعه است؛ اما، بدون تردید، اگر كوچك ترین فرصتی به دست آورد، از هیچ خانتی به مردم و جامعه فروگذار نخواهد كرد.
حضرت علی (علیه السّلام) در عهدنامه خود به مالك اشتر می فرماید: « فردی را انتخاب كن كه به نظرت از دیگران خیرخواه تر و در برابر فرمان پروردگار و رسول خدا و امامت مطیع تر باشد. از میان اشخاص پاكترین و بردبارترین را برگزین. كسی كه هنگام خشم صبوری كند و از پذیرفتن عذر خطاركار آرامش یابد. با ضعیفان مهربان و با زورگویان تند و خشن باشد و كسی كه درشتی دیگران او را جا نكند و نرمی و ملاطفت او را نگیرد. »
چنان كه از توصیه حضرت بر می آید، باید در انتخاب افراد، به سوابق ایمانی و اخلاقی آنها دقت كنیم چرا كه كسی كه همواره خداوند را حاضر و ناظر همه اعمالش می بیند، هرگز به خود اجازه ظلم و خیانت را نخواهد دادو در برابر همه حركات و سكناتش پاسخ گو خواهد بود و هرگز خیال سوء استفاده از مقام و مسئولیت را به خود راه نخواهد داد. این شخص نه تنها با گفتار خود بلكه با رفتار خود، زمینه توسعه اخلاق و معنویت را در جامعه فراهم خواهد كرد.

5- مشورت با صاحب نظران و آگاهان

باید توجه داشت كه انتخاب یك امر مهم در زندگی فرد و آینده جامعه ای است كه در آن زندگی می كند با یك انتخاب درست، اولاً امانت الهی به دست كسی كه شایسته امانتداری آن است، سپرده می شود و ثانیاً فرد می تواند پاسخگوی رای خود در روز قیامت در پیشگاه خداوند بزرگ باشد. بنابراین اگر می خواهیم فردی را برای احراز پستی انتخاب كنیم و از توانمندیها و قابلیت های آن آگاهی كافی ندارند، عاقلانه ترین راه این است كه با صاحب نظران و آگاهان و دلسوزان امر مشورت كنیم تا در انتخاب خود درست عمل كنیم با این كار اولاً ضریب خطا را در انتخاب خود به شدت كاهش می دهیم. ثانیا: در صورت مشورت با نیك خواهان و افراد با صلاحیت، در پیشگاه خداوند معذرو خواهیم بود.
حضرت علی (علیه السّلام) در عهدنامه خود به مالك اشتر در این خصوص توصیه می كند؛ « به رفتار كارگزارانت بیندیش و پس از آزمایش آنها را به كارهایی، منصوب كن و به میل خود و بدون مشورت با دیگران آنها را به كار مگمار. زیر دنبال هوای نفس رفتن و به رای دیگران توجه نكردن از موارد ظلم و خیانت محسوب می شود.»
حضرت علی (علیه السّلام) به مالك اشتر توصیه می كند كه در انتخاب كارگزاران با دیگران مشورت كند، اما به چه كسانی؟
امیرالمومنین علی (علیه السّلام) در نامه خود به مالك اشتر، او را از مشورت با برخی از افراد برحذر می دارد؛ « در مشورت كردن اشخاص بخیل را دخالت مده كه ترا از نیكی و كار خیر باز داشته و ترا از فقر می ترساند و نیز با آدم ترسو مشورت مكن كه ترا در انجام كارها سست می كند و همچنین شخص حریص را مورد شور قرار مده كه حرص ستم نمودن را در نظرت آرایش می دهد. به تحقیق كه بخل و ترس و حرص، غرایزی هستند كه از سوء ظن به پروردگار سرچشمه می گیرند.»

وظایف اخلاقی مردم بعد از انتخاب در قبال حاكمان

بعد از آنكه مردم حاكم عادل را انتخاب كردند باید در قبال او وظایفی را انجام دهند كه مهمترین آنها همراهی و امر به معروف و نهی از منكر است؛

1- همراهی

حضرت علی (علیه السّلام) در خطبه 34 نهج البلاغه می فرماید: «حقی كه من بر شما دارم این است كه در بیعت خود وفادار باشید و در بود و نبود من خیرخواه باشید و هنگامی كه شما را می طلبم و به دعوت من پاسخ گویید و موقعی كه فرمان می دهم اطاعت كنید.»
یكی از مهمترین وظایف اخلاقی مردم در قبال حاكمان، همراهی اوست. حاكمان و مسئولان جامعه زمانی می توانند به اهداف خود دست یابند كه احكام و دستورات آنها و قوانین مورد تاییدشان از سوی مردم پیروی و همراهی شود.
حضرت علی می فرماید: « كسی از او اطاعت و پیروی نكنند گویا اصلاً اندیشه و طرح و برنامه ای ندارد.»
چنان كه از كلام مولا بر می آید، این مردم هستند كه به برنامه ها و اندیشه های حاكم و یك مسئول جامعه اسلامی امكان اجرا می دهند و با همراهی او، جامعه اسلامی را در مسیر اندیشه های اسلامی حاكم پیش می برنند.
نكته مهمی كه ذكر آن ضروری است، این است كه هر چند مردم باید حاكم را همراهی كنند اما این همراهی و پیروی از حاكم تا آنجا الزامی است كه فرمانها و برنامه های او در چارچوب شریعت باشد و با اسلام و احكام الهی مخالف نباشد. حكمت آموزنده امیرالمومنین علی (علیه السّلام) در نهج البلاغه به این نكته مهم اشاره دارد؛ « آفریده را فرمان بردن نشاید آنجا كه نافرمانی آفریننده لازم آید.»

2- امر به معروف و نهی از منكر

حضرت علی (علیه السّلام) در عهدنامه خود به مالك اشتر این گونه توصیه می كند؛ « كسی را در بین آنها انتخاب كن كه سخن حق را هر چند تلخ باشد، بگوید و در هر آنچه انجام می دهی یا می گویی و خدا آن را از دوستانش نمی پسندد كمتر یاری ات كند و كمتر ترا بستاید در حالی كه چنین كاری در اثر هوای نفس تو واقع می شود در هر جا كه باشد.
چنان كه از كلام حضرت علی (علیه السّلام) بر می آید، یكی دیگر از وظایف مردم در قبال حاكمان اسلامی، امر و ارشاد آنان به خوبی ها و نهی آنان از ارتكاب بدیها است كه باید با رعایت ضوابط، این وظیفه دینی و اخلاقی انجام شود.

3- پرهیز از چاپلوسی

امیرالمومنین علی (علیه السّلام) به مالك اشتر می فرماید: « به اهل ورع و صداقت نزدیك شو و به آنها بیاموز و عادتشان ده كه برای تو چاپلوسی نكنند و تو را برای و كارهایی كه نكرده اند خوشحال نسازند چرا كه چاپلوسی زیاد باعث طغیان و نخوت انسان می گردد و وی را وادار به سركشی می كند.»
از كلام حضرت علی (علیه السّلام) چنین بر می آید كه مردم باید از چاپلوسی و تملق گویی حاكمان به دور باشند كه این كار امور و مسایل و مشكلاتی كه در جامعه اسلامی وجود دارد، در نگاه حاكم عادی و بی اشكال جلوه داده و جامعه را به ورطه نابودی خواهد كشاند. حضرت هم چنین به حاكمان و مدیران اسلامی توصیه می كند كه افراد چاپلوس ثناگو را از خود دور كنند و منتقدان و امران به معروف و ناهیان از منكر را عزیز بدارند.

وظایف اخلاقی و سیاسی حاكمان در قبال مردم

در منشور اخلاقی و سیاسی حضرت علی (علیه السّلام) همچنان كه مردم در قبال حاكمان وظایفی بر عهده دارند، حاكمان نیز باید برخی از وظایف اخلاقی و سیاسی را در قبال مردمی كه آنها را انتخاب كرده اند، انجام دهند؛ حضرت در خطبه 34 نهج البلاغه هنگامی كه مردم را به جنگ با شامیان ترغیب می نمود، می فرماید: « ای مردم مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی می باشد، اما حق شما بر من این است كه شما را نصیحت كنم و حقوقتان را از بیت المال بپردازم و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید.»

1- مهربانی و مدارا با مردم

در منشور اخلاقی و سیاسی حضرت علی (علیه السّلام) مهربانی و مدارا با مردم در راس توصیه های آن حضرت به حاكمان قرار گرفته است و این حكمت آموزنده حضرت این مهم را گوشزد می نماید؛ « راس السیاسه استعمال الرفق؛ راس سیاست، به كارگیری مدارا است.»
امیرالمومنین علی (علیه السّلام) در عهدنامه خود به مالك اشتر چنین توصیه می كند؛
«بدان كه هیچ چیز گمان مردم را نسبت به والی خوب نمی كند بهتر از نیكی و لطفی كه والی به مردم می نماید و هزینه های آنها را سبك می كند و بر چیزی كه بر آنها حقی ندارد ناراحت نمی شود. بنابراین باید كاری كنی كه خوش بینی مردم را به خود جلب نمایی، زیرا كه حسن ظن مردم نسبت به تو رنج و سختی فراوان را از تو دور می سازد.»
حضرت علی (علیه السّلام) همچنین به مالك اشتر چنین دستور می دهد؛
« مهربانی بر رعیت را برای دل خود پوششی گردان و دوستی وزیدن با آنان را و مهربانی كردن با همگان. و مباش همچون جانوری شكاری كه خوردنشان را غنیمت شماری! چه رعیت دو دسته اند؛ دسته ای برادر دینی تواند و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند. گناهی از ایشان سر می زند، یا علتهایی بر آنان عارض می شود، یا خواسته یا ناخواسته خطایی بر دست شان می رود، به خطاشان منگر و از گناهشان درگذر...»
آن حضرت در نامه خود به محمد بی ابی بكر، والی مصر ، او را به مهربانی و مدارا با مردم، توصیه ای می كند؛
« برابر رعیت فروتن باش و آنان را با گشاده رویی و نرمخویی بپذیر و با همگان یكسان رفتار كن، گاهی كه گوشه چشمی به آنان افكنی یا خیره شان نگاه كنی، یا یكی را به اشارت خوانی، یا به یكی تحیتی رسانی، تا بزرگان در تو طمع ستم- بر ناتوان- نبندند و ناتوانان از عدالتت مایوس نگردند.»
چنان كه از توصیه های مولیمان علی (علیه السّلام) بر می آید باید حاكمان، مسئولین و مدیران جامعه اسلامی مهربانی و مدارا با مردم را در سرلوحه كارهای خود قرار دهند و تمرین بردباری كنند تا بتوانند به وظایف خود به نحو احسن عمل كنند.
حضرت علی (علیه السّلام) در عهدنامه خود به مالك اشتر در انتخاب قاضی چنین توصیه می كند؛
« برای قضاوت بین مردم از میان افراد جامعه كسی را انتخاب كن كه در نظر تو فاضلترین و بهترین باشد، آنكه كارها او را در تنگنا قرار ندهد و ارباب رجوع سبب تندخویی او نگردد… از رفت وآمد ارباب رجوع كمتر خسته شود و برای آشكار شدن كارها شكیبایی كرده و وقتی حكم روشن شد در قضاوت قاطع تر عمل كند.»

2- برخورد صادقانه با مردم

در منشور اخلاقی و سیاسی حضرت علی (علیه السّلام) ، حاكمان به برخورد صادقانه با مردم توصیه می شوند؛
« ای مالك ... اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشكارا با آنان در میان گذار و با این كار از بدگمانی شان درآر. كه بدین رفتار نفس خود را به فرمان‌آورده باشی و با رعیت مدارا كرده و حاجت خویش را برآورده و رعیت را به راه راست واداشته ای.»
برخورد صادقانه حاكم با مردم به این معنی است كه حاكم اسلامی مردم خود را محرم اسرار خود بداند و برخی از مسایل حكومتی را كه باید مردم از آن آگاه باشند، با آنان در میان بگذارد و از آنان مشورت بخواهد؛ برخورد صادقانه حاكم با مردم خود به این معنی است كه اگر حاكم خود را در اجرای مسئولیتش ناتوان می بیند و یا نمی تواند خودش را از چنگال اطرافیان خائن و نادان نجات دهد، بی درنگ استعفا دهد و از اعتماد مردم سوء استفاده ننماید و وقتی می بیند كه نمی تواند امانت داری كند، صادقانه و دلاورانه امانت را بازپس دهد.

3- فاصله نگرفتن از مردم

حضرت علی (علیه السّلام) در عهدنامه خود به مالك اشتر می فرماید: « مبادا به طور طولانی خود را از دید مردم پنهان كنی كه رو نشان ندادن زمامداران حكایت از نامهربانی و تنگ نظری و ناآگاهی در كارها می كند و این رو نشان ندادن زمامداران باعث می شود كه ایشان از آنچه بر مردم می گذرد بی اطلاع بمانند. در نتیجه كار بزرگ نزدشان كم اهمیت و كوچك و كار كوچك برایشان بزرگ جلوه كند و همچنین خوبی به شكل بدی و بدی به صورت خوبی درآید و حق به باطل و غلط آمیخته گردد.»
چنان كه از كلام مولیمان علی (علیه السّلام) بر می آید، حاكم با فاصله گرفتن از مردم خود، درد واقعی و مشكل حقیقی آنان را تشخیص نمی دهد و حاكم از وضعیت واقعی جامعه و مردم ناآگاه می شود و نمی تواند تصمیم درست را اتخاذ نماید و مردم جامعه خود را با مشكلات زیادی روبه رو می كند.
حضرت علی (علیه السّلام) در نامه ای به قثم بن عباس، والی مكه ، در این خصوص ، چنین توصیه می كند؛ « بامداد و شامگاه برای آنان مجلس ساز، آن را كه فتوا خواهد ده و نادان را بیاموز و با دانا به گفتگو پرداز و جز زبانت پیام رسان مردمان نباشد و جز رویت دربان. و هیچ حاجتمند را از دیدار خود محروم مگردان، چه اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود و در پایان حاجت او برآورده، تو را نستایند.»

4- رعایت عدالت و دوستی مردم

در منشور اخلاقی و سیاسی حضرت علی (علیه السّلام) رعایت عدالت از جانب حاكمان در هه شؤون حكومتی نه تنها از وظایف اخلاقی حاكمان است؛ بلكه یكی از راههای نفوذ در دل و جان مردم به شمار می رود؛
حكمت های مولی علی (علیه السّلام) در این خصوص شنیدنی است؛
« كسی كه عدالت بورزد، حكمش نافذ می شود.»
« عدالت بورز تا قدرت و حكومتت تداوم یابد.»
حضرت علی (علیه السّلام) در عهدنامه خود به مالك اشتر در این خصوص، چنین توصیه می كند؛ « بهترین چیزی كه زمامداران را شادمان می سازد اجرای عدالت و برپایی آن در شهرها و آشكار ساختن دوستی مردم است و دوستی مردم آشكار نمی شود مگر موقعی كه دلهایشان از كینه و خشم خالی شود و دلسوز نمی مانند مگر وقتی كه زمامداران خویش را برای كارهای خود نگاه دارند و ادامه حكومت آنان را سنگین نشمارند و نخواهند كه هر چه زودتر این حكومت تمام شود. بنابراین آرزوهای مردم را برآورده كن و آنها را به خوبی یاد كن و تلاش و همت اشخاصی كه مورد امتحان قرار گرفته اند و سختی هایی را متحمل شده اند، یادآوری نما، زیرا كه یادآوری كارهای نیك نیكوكاران، انسان دلیر را تهییج می كند و به تلاش وادار می نماید.»

5- آموزش های دینی

حضرت علی (علیه السّلام) یكی از حقوق مردم بر امام و حاكم اسلامی را حق تعلیم و تربیت دینی آنان دانسته می فرماید: « ای مردم مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی می باشد، اما حق شما بر من این است كه شما را نصیحت كنم و حقوقتان را از بیت المال بپردازم و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید.»
و در جایی دیگر می فرماید: « امام و حاكم اسلامی موظف است معارف اسلامی و ایمانی را به افراد تحت حكومتش‌ آموزش دهد.»

6- ساده زیستی و توجه خاص به طبقه محروم جامعه

یكی دیگر از وظایف حاكمان در قبال مردم، ساده زیستی و توجه خاص به طبقه محروم جامعه است؛ حضرت علی (علیه السّلام) در نامه ای به والی بصره كه در مهمانی شركت كرده بود كه نیازمندان در آن مهمانی جایی نداشتند، او را از این كار برحذر داشته و به ساده زیستی دعوت می كند. آن حضرت همچنین در عهدنامه خود به مالك اشتر چنین توصیه می كند؛
« به كارهای افرادی از طبقه محروم كه به تو دسترسی ندارند رسیدگی كن، همانها كه دیده ها آنان را كوچك می شمارد و مردان و اطرافیانت آنها را حقیر و كوچك به حساب می آورند. بنابراین برای بررسی اوضاع و احوال این قشر از جامعه كسی را انتخاب كن كه متواضع و خداترس باشد تا چنین شخصی كارها و احتیاجات ایشان را به تو گزارش كند ... همچنین به حال یتیمان و سالخوردگان توجه كن؛ همانهایی كه راه چاره ای در زندگی ندارند و اهل سئوال و تكدی نمی باشند … مقداری از وقت خود را به كسانی كه نیازمندند و تظلمی دارند اختصاص بده كه خود را برای كار آنان فارغ ساخته باشی و در مجلسی عمومی بنشین و برای رضای پروردگار تواضع را انتخاب كن و به سپاهیان و دربانان و نگهبانان خود سفارش كن كه مانع ورود آنها نشوند تا سخنگوی ایشان بدون لكنت زبان و ترس حرفش را بزند كه من از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بارها شنیدم كه می فرمود: « مردمی كه ضعیفشان نتواند بدون ترس و لكنت زبان حقش را از قوی بگیرد روی سعادت و پاكیزگی را به خود نخواهد دید.»

منبع: خبرگزاری آریا

نوع مطلب : مذهبی، 
برچسب ها :
          
شنبه 3 تیر 1391
جمعه 17 شهریور 1396 05:02
Hi there to every one, it's in fact a pleasant for me to pay a quick visit this site,
it includes priceless Information.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 16:14
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources
back to your webpage? My blog is in the exact same niche
as yours and my visitors would truly benefit from some of the information you provide here.
Please let me know if this okay with you. Regards!
سه شنبه 6 تیر 1391 19:52
سلام یاور همیشه مهربانم
با تصاویر قدیمی از شهر مهربان (سری چهارم) منتظر ارشادهای ارزنده شما هستم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • تعداد کل پست ها :