تبلیغات
مهتاب موعود - دعا و مقایسه آن با قانون جذب !
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            فروغ مهتاب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب منامام‌ خمینی‌(ع‌) پس‌ از شكستن‌ سد، دروازه‌های‌ حكمت‌ و معنویت‌ قرآن‌ را به‌سراسر جهان‌ گشود و همچون‌ خورشید فروزان‌ و ماه‌ درخشان‌ در آسمان‌ دین‌، پرده‌ ازحقایق‌ قرآن‌ و ‌ كلمات‌ ائمه‌ اطهار(ع‌) برداشت‌ و دنیای‌ قرن‌ بیست‌ و یكم‌ را به‌دانشگاهی‌ بس‌ شگرف‌ در فراگیری‌ الفبای‌ زبان‌ عرفان‌ علوی‌ تبدیل‌ كرد و همچنین‌ ابواب‌كرامت‌ و اسرار قدرتهای‌ خارق‌العاده درونی‌ را به‌ روی‌ انسان های‌ این‌ عصر، بالاخص‌مشتاقان‌ فتوت‌ و جوانمردی‌ خویش،‌ باز نمود. استاد یعقوب قمری شریف آبادی
نظر شما در مورد وبلاگ من چیست؟

برچسبها
در قانون جذب ادعا می شود که اگر انسان به خواسته خود احساس مثبت دهد و آن را مورد تجسم و تصویرپردازی ذهنی قرار دهد کائنات همان خواسته را برایش ایجاد می کنند. طرفداران قانون جذب می گویند به هرچه بیندیشی همان اتفاق می افتد .


دعا
مقدمه:

امروزه در کشور ایده جدیدی به نام قانون جذب مطرح است که تاکنون برای تبلیغ این اندیشه چند بار از تلویزیون فیلمی به نام فیلم راز پخش شده است. در باب قانون جذب تاکنون بیش از 115 جلد کتاب در کشور ترجمه و چاپ شده است. سمینارها و کارگاه های جذب هم اکنون هم در بسیاری از شهرها توسط بعضی از سخنرانان مشهور و نیمه مشهور برگزار می شود. قانون جذب غیر از آن که نام عرفان نوین به خود گرفته است حرف های زیادی در باب دعا دارد. متأسفانه بسیاری از افراد متدین هم تصور می کنند قانون جذب برآمده از متون اسلامی و یا دست کم مورد تأیید اسلام است. در این ماه شریف تصمیم گرفتیم گفته های طرفداران قانون جذب در باره دعا را با ترازوی اندیشه رهبری بسنجیم تا دست کم افراد متدین باور کنند که دعای جذبی از منظر معارف دینی اساسا دعا نیست.

تعریف قانون جذب

در قانون جذب ادعا می شود که اگر انسان به خواسته خود احساس مثبت دهد و آن را مورد تجسم و تصویرپردازی ذهنی قرار دهد کائنات همان خواسته را برایش ایجاد می کنند. طرفداران قانون جذب می گویند به هرچه بیندیشی همان اتفاق می افتد، چه مثبت و چه منفی. از این رو عقیده دارند که اگر به امور دلخواهت به صورت مداوم بیندیشی به آن میرسی و این قانون خلقت است که افکار تبدیل می شوند به اجسام. (کتاب راز، راندا برن، ص 34 و فیلم راز)

از همین منظر ادعا می کنند دعا در اسلام معنایش همان قانون جذب است چرا که اسلام هم می خواهد شما به خواسته خود بیشتر فکر کنید و به صورت مکرر آن را بر زبان جاری کنی تا در عالم خارج محقق شود.

در قانون جذب، انسان با خود نیازش را در میان می گذارد؛ در اندیشه رهبری، «طلب حاجت» از خداوند صورت می گیرد. در قانون جذب انسان فرمان می دهد و طلبکارانه خواهش خود را مطرح می کند؛ در کلام رهبری انسان خواسته خود را توأم با خشوع و خضوع به زبان جاری می کند. در قانون جذب، انسان بر کرسی خدایی نشسته و «خودخدایی» می کند؛ در بیان رهبری، «طلب حاجت» به شکل تمنا و عرضه نیاز صورت می گردد

علت نام گذاری این ایده به نام «جذب» این است که معتقدند بزرگترین دکل مخابراتی روی زمین ذهن انسان است که قادر است همه رویدادهای دلخواهتان را به سمت شما جذب کند. ذهن انسان، قدرتی بی نظیر دارد که اگر به امری احساس مثبت دهد و با آن مأنوس باشد آن را در عالم خارج تبدیل به یک رویداد خارجی کرده و جذب زندگی انسان می کند.

 

دعا در اندیشه رهبری

دعا در نگاه رهبری سه خصوصیت برجسته دارد که نه تنها این سه ویژگی در قانون جذب دیده نمی شود؛ بلکه تفسیری مباین یافته اند.

1ـ خشوع و خاکساری

از منظر رهبری دعا چیزی است که قوامش به خضوع در پیشگاه خالق هستی است. در دعا انسان به خشوع روی می آورد و تواضع و خاکساری در او نمود پیدا می کند.  ایشان فرموده اند:

« مطلب اصلی دعا چیست؟ خشوع در مقابل پروردگار. اصل دعا این است. این که می بینید از قول پیغمبر نقل شده است که فرمود؛ الدعا مخ العباده، مغز عبادت دعاست، به خاطر این است که در دعا حالتی وجود دارد که عبارت است از وابستگی مطلق به پروردگار و خشوع در مقابل او.» (28/11/1373)

جای دیگر اشاره کرده اند:

دعا

«مغز هر عبادتی دعاست. عبادت برای همین است که بتواند انسان را در مقابل خدای متعال خاشع و دلش را نیز مطیع و تسلیم کند. این اطاعت و خشوع در مقابل خداوند هم از نوع تواضع و خشوع و خضوع انسان ها در مقابل یکدیگر نیست، بلکه به معنای خشوع و خضوع در مقابل خیر مطلق، جمال مطلق، حسن مطلق و فضل مطلق است.»(21/7/1385)

باید دانست دعایی که در قانون جذب مورد تأکید است تنها مطالبه گری است نه خشوں یعنی انسان به خواستن دعوت می شود و بس؛ بدون این که خاکساری در مقابل خداوند ارزش به حساب آید. در قانون جذب دعایی مطرح است که در آن از تضرع خبری نیست و به دیگران گفته می شود؛ خواسته های خود را تجسم کنید و به آن تصویرگری ذهنی دهید. براستی اگر کسی اهداف خود را به شکل تصویر ذهنی در بیاورد و طلبکارانه منتظر بماند این طلب وصول شده و تصویرِ ذهنی اش، تبدیل به رویدادی بیرونی گردد، آیا در چنین عملی خشوع و خضوع سهمی دارد؟

چهره مشهور جذب در ابتدای کتابش دیگران را به مطالبه گری دعوت می کند و در همان صفحه نخست 12 بار جمله «حق توست که» را  تکرار کرده و می گوید: «حق شماست که زندگی معرکه ای داشته باشی» (قدرت، راندا برن، ترجمه نفیسه معتکف، ص 13)

وین دایر در این باب گفته است:

«باید هر شب پیش از خواب رفتن، دو کلمه ثروت و موفقییت را آن قدر تکرار کنید تا خوابتان ببرد. چون هر چه را قبل از خوابیدن و در حالت خلسه پیش از خواب با خودتان نجوا کنید بر ضمیر ناخوداگاهتان نقش می بندد.»(وین دایر، راز قانون جذب، ص 140)

در عبارت وین دایر فقط به ادای جملات دعوت شده و به تکرار دو کلمه ثروت و موفقیت اکتفا شده و اساسا ذکری از خضوع و خشوع در میان نیست.

از منظر رهبری دعا چیزی است که قوامش به خضوع در پیشگاه خالق هستی است. در دعا انسان به خشوع روی می آورد و تواضع و خاکساری در او نمود پیدا می کند. ایشان فرموده اند: مطلب اصلی دعا چیست؟ خشوع در مقابل پروردگار. اصل دعا این است. این که می بینید از قول پیغمبر نقل شده است که فرمود؛ الدعا مخ العباده، مغز عبادت دعاست، به خاطر این است که در دعا حالتی وجود دارد که عبارت است از وابستگی مطلق به پروردگار و خشوع در مقابل او

راندا برن به مراقبه (که تعبیری دیگر از دعاست) دعوت کرده است ولی دعا را چنین تعریف کرده است:

«بدون استثناء تک تک مربیان این کتاب (کتاب راز) مراقبه را سرلوحه کارهای روزانه خود قرار داده اند. مراقبه ذهنت را آرام می کند. می توانی با مراقبه سه تا ده دقیقه ای شروع کنی. عبارت «من بر افکارم حاکم هستم» را تکرار کن و روی آن مراقبه کن.» (کتاب راز ، راندا برن، ص 34 )

آن چه در دعای راندا برن چشم گیر است عبارتی است که اصلا درخواست در آن وجود دارد؛ بلکه یک جمله تاکیدی است که فرد بر زبان جاری می کند و حتی مخاطب این جمله خدا هم نیست. بنابراین در قانون جذب، تواضع مطرح نیست، بلکه آن چه مبنای عمل قرار می گیرد، تکبر، خودستایی و انانیت است.

2ـ مخاطب در دعا خداوند است

دومین خصوصیت دعا در نگاه رهبری مربوط به مخاطب دعاست. یعنی آن که در دعا باید فراخوانده شود خداست و انسان در دعا با خدا هم کلام شده و با او به گفتگو می پردازد. ممکن است بعضی از خوانندگان این نوشته تصور کنند خصوصیت دوم گفتن ندارد و هر کسی این میزان از دعا را می فهمد؛ ولی واقعیت این است که همین نکته بسیار اولیه، در دعا بر مبنای قانون جذب اساسا وجود ندارد و اگر کسی این خصوصیت(مناجات با خدا) را به قانون جذب اضافه کند این اضافه، برچسبی ناهمگون با جذب است و اصولا با این اضافه، تعریف قانون جذب عوض شده است.

دعا

رهبری در جمله ای بسیار کوتاه، غیر از آن که حقیقت دعا را تعریف کرده، ماهیت قانون جذب را برملا ساخته و تفاوت آن را با دعا به خوبی بیان کرده اند:

«دعا یعنی چه؟ یعنی با خدا سخن گفتن؛ در واقع خدا را نزدیک احساس کردن و حرف دل را با او در میان گذاشتن».(29/7/1384)

جای دیگر گفته اند:

«(در دعا) خود حرف زدن با پروردگار، با خدای متعال سخن گفتن.. برای انسان یکی از مقاصد و هدف هاست.» (7/12/1371)

هم چنان که از راندا برن نقل شد، در قانون جذب دیگران به ادای جملات تأکیدی دعوت می شوند، نه به عرضه خواهش و ارائه درخواست. عبارت «من بر افکارم حاکم هستم» که در کتاب راز توصیه شده اصلا انسان با خدا در آن به گفتگو نمی نشیند و حداکثر یک جمله تلقینی است که انسان می تواند با خودش نجوا کند. (کتاب راز ، راندا برن، ص 34)

همین طور شاکتی گواین در کتاب تجسم خلاق دیگران را به دعا فرا می خواند؛ اما انسان ها را به ارتباط گرفتن با خداوند تشویق نمی کند، بلکه انسان ها را ترغیب می کند که با خویش حرف بزنند و درخواست خود را با خود در میان گذارند نه با خالق خویشتن.

خانم کاترین پاندر کتابی مستقل در باب دعا با نام «قدرت دعا» نوشته است؛ اما آن چه که در این کتاب دیده نمی شود تمنا از خداست. این کتاب پر است از دعاهایی که کاترین پاندر توصیه می کند. آن چه که در کتاب قدرت دعا دیدنی است دعاهایی است که افراد با قرائت آن خود را مخاطب قرار داده و بدون این که نامی از خدا ببرند گمان می کنند معنوی شده اند.

در قانون جذب ادعا می شود که اگر انسان به خواسته خود احساس مثبت دهد و آن را مورد تجسم و تصویرپردازی ذهنی قرار دهد کائنات همان خواسته را برایش ایجاد می کنند. طرفداران قانون جذب می گویند به هرچه بیندیشی همان اتفاق می افتد، چه مثبت و چه منفی. از این رو عقیده دارند که اگر به امور دلخواهت به صورت مداوم بیندیشی به آن میرسی و این قانون خلقت است که افکار تبدیل می شوند به اجسام

3ـ  در دعا رشد فضایل اخلاقی مطرح است

در کتابهای اخلاقی مکرر آمده که دعا عامل خودسازی است. رهبری این جمله را این گونه تکمیل و توضیح داده اند:

«دستاورد چهارم دعا خودسازی و رشد فضایل اخلاقی در انسان است.. بنابراین دعا می شود پلکان عروج انسان به سمت کمالات. متقابلا دعا رذایل اخلاقی را از انسان می زداید؛ حرص و کبر و خودپرستی و دشمنی با بندگان خدا و ضعف نفس و جبن و بی صبری را از انسان دور می کند.» (29/7/1384)

در جملات بالا خودسازی این گونه توضیح داده شده که دعا باعث می شود فضایل اخلاقی در انسان رشد کند. دعا تنها این نیست که انسان با خدا هم کلام شود، بلکه از نگاه رهبری، یکی از پیامدهای دعا این است که باعث دوری انسان از رذایل اخلاقی نیز می گردد. چنین پیامدی در معارف دینی به «تهذیب نفس» از آن یاد شده است. رهبر انقلاب بر این کارکرد دعا، «تزکیه» نام نهاده اند و فرموده اند: « در دعا هم تعلیم است و هم تزکیه.»(29/3/1388) در کلام دیگری این فایده را با تعبیر «پیراستن روح و پالایش کردن روح از وسوسه ها» آورده اند.(19/2/1384)

کمال گرایی، اوج موفقیت است؟

در قانون جذب، انسان به دنبالِ تعالی معنوی و پالایش روح از رذایل نیست. سمینارهای جذب پر از وعده هایی است که هیچ گاه محقق نمی شوند. شعارهایی مانند همسر رۆیاها، موسیقی دلخواه، ویلای دلچسب، اسکناس های سبز، رفاه و خوشی که در محافل جذب بر سر زبان هاست تابلوهایی است که به عنوان غایت و آرمان معرفی می شوند. در یکی از منابع قانون جذب آمده است:

«همیشه به ثروت های بیکرانی که در آینده به دست خواهید آورد، بیندیشید... همواره بگویید من ثروتمندم ...کاری کنید که واقعا کودک دورن شما، یعنی ضمیر ناخوداگاه شما ثروت را احساس کند و همان شرایط را برای شما فراهم نماید. احساس کنید، ثروت خود را و احساس کنید رفاه خود را ... به نمادهایی از ثروت، مثل اسکناس، چک، و تصاویر شمش های طلا خیره شوید و با آن معاشقه کنید ...»(تکنولوژی فکر، آزمندیان، علیرضا ص  238)

از این رو هیچ گاه در کتاب ها و جلسات قانون جذب، ارزشی به نام «خودسازی» تبلیغ نمی شود و مبارزه با هواها و امیال نفسانی، مجاهده به حساب نمی آید و طمع، به عنوان «رذیله» معرفی نمی شود. آرمان های متعالی مانند تقرب به خدا، استواری در مقابل دشمن، ظلم ستیزی و.. که بارها و بارها در بیانات رهبری مورد تأکید قرار گرفته اند در قانون جذب هیچ وقت ترویج نمی شوند و حتی ضدِ آن، ارزش معرفی می شود. چنان که در فیلم راز گفته می شود اگر با تروریسم مبارزه کنید آن را زیاد کرده و ناخواسته آن را تکثیر نموده اید. رهبری چنین قله هایی را با دعا پیوند زده و دعا را به عنوان ابزار دستیابی به این آرمان ها معرفی کرده است.

«اگر می خواهید در مقابل دشمن استوار باشید باید باب دعا را به روی خودتان باز کنید.» (7/12/1371)

در کتابهای اخلاقی مکرر آمده که دعا عامل خودسازی است. رهبری این جمله را این گونه تکمیل و توضیح داده اند: دستاورد چهارم دعا خودسازی و رشد فضایل اخلاقی در انسان است.. بنابراین دعا می شود پلکان عروج انسان به سمت کمالات. متقابلا دعا رذایل اخلاقی را از انسان می زداید؛ حرص و کبر و خودپرستی و دشمنی با بندگان خدا و ضعف نفس و جبن و بی صبری را از انسان دور می کند

نتیجه گیری

آن چه در قانون جذب با نام دعا از یاد می شود، نامی دیگر برای مدیتیشن غربی و مراقبه هندی است. چنین عملی وجه اشتراکش با دعا در معارف اسلامی، در حد اشتراک لفظی است. بنابراین اگر در قانون جذب، دعا تداعی خواسته ها و یادآوری حاجت است؛ در اندیشه رهبری دعا نه تنها به زبان آوردن هدف، که «طلبِ حاجت» است. در قانون جذب، انسان با خود نیازش را در میان می گذارد؛ در اندیشه رهبری، «طلب حاجت» از خداوند صورت می گیرد. در قانون جذب انسان فرمان می دهد و طلبکارانه خواهش خود را مطرح می کند؛ در کلام رهبری انسان خواسته خود را توأم با خشوع و خضوع به زبان جاری می کند. در قانون جذب، انسان بر کرسی  خدایی نشسته و «خودخدایی» می کند؛ در بیان رهبری، «طلب حاجت» به شکل تمنا و عرضه نیاز صورت می گردد. قانون جذب، از آن جا که ادعای «قانون» دارد، ادعای حصول قطعی نتیجه را داشته و نتیجه گراست؛ در حالی که در بیان رهبری، انسان با دعای خود دنبالِ به کرسی نشاندن خواسته خود نیست؛ بلکه در عالم تزاحم اسباب و علل، منتظرِ دست یابی به نتیجه دلخواه نیست و به آن چه خالق مهربان می پسندد، رضایت داده و به همان دل خوش می کند. در قانون جذب انسان با گاردی طلبکارانه و از جایگاه مافوق، با کائنات مواجه می شود؛ در اندیشه رهبری انسانی که دعا می کند خود را در جایگاه مادون دیده و از قدرت برتر هستی، تمنا می کند. هدف در قانون جذب، کسب غرق شدن در رفاه بیشتر و ارضاء حس فزون طلبی آدمی است؛ در حالی که دعا در اندیشه رهبری با هدف تهذیب نفس و تقوی و خودسازی و رشد فضایل اخلاقی انجام می گیرد.

خلاصه این که دعا در قانون جذب، یعنی انسان محوری و تمرکز بر امیال و هوس های زودگذر آدمی؛ در حالی که دعا در اندیشه رهبری یعنی گردن نهادن به مقدراتِ الهی و پذیرش خدامحوری. 

 

 

                                                                                                                             

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان


توضیح: مأخذ و منبع دیدگاههای رهبری در باب دعا، برگرفته از نرم افزار حدیث ولایت است که توسط مۆسسه حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای تولید شده است. در این نوشتار به ذکر تاریخ بیانات ایشان اکتفا شده است.

 

نوع مطلب : مذهبی، 
برچسب ها :
          
دوشنبه 30 بهمن 1391
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:57

Helpful data. Regards!
generic cialis in vietnam sialis only now cialis for sale in us buy cheap cialis in uk cialis for daily use cuanto cuesta cialis yaho cialis generico in farmacia cialis generique prezzo di cialis in bulgaria cialis coupons printable
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:42

Nicely put, Kudos.
cialis generico lilly cialis 5 mg buy cialis 30 day sample low cost cialis 20mg cialis price in bangalore prescription doctor cialis generic cialis at the pharmacy prices for cialis 50mg prix cialis once a da calis
چهارشنبه 14 آذر 1397 00:16

Terrific posts, Cheers!
best generic drugs cialis enter site 20 mg cialis cost tadalafil 20mg cialis price in bangalore cialis online holland cialis daily dose generic cialis pills in singapore acquistare cialis internet tesco price cialis cialis for sale
سه شنبه 13 آذر 1397 13:17

Wonderful posts. Regards!
cialis patent expiration cialis cost buying cialis in colombia cialis prezzo di mercato does cialis cause gout tadalafil generic calis cipla cialis online cialis cost we like it cialis soft gel
سه شنبه 13 آذر 1397 01:48

Fine postings. Appreciate it!
purchase once a day cialis comprar cialis 10 espa241a cialis farmacias guadalajara cialis 10mg prix pharmaci cialis professional from usa click here take cialis generic cialis cialis generic trusted tabled cialis softabs cialis alternative
دوشنبه 12 آذر 1397 12:47

You said it adequately.!
cost of cialis per pill cialis 200 dollar savings card cialis rezeptfrei generic cialis what is cialis we like it cialis price generic cialis pill online cialis for sale south africa prices on cialis 10 mg buying cialis on internet
یکشنبه 11 آذر 1397 12:23

Fantastic postings, Thanks!
costo in farmacia cialis rx cialis para comprar cialis reviews achat cialis en europe cialis canada on line we choice cialis pfizer india we recommend cialis best buy cialis para que sirve venta cialis en espaa achat cialis en itali
جمعه 9 آذر 1397 13:26

Fine advice. Kudos.
enter site very cheap cialis cialis tablets click now cialis from canada generic cialis pro we like it cialis soft gel cialis 5mg cialis qualitat cialis generika in deutschland kaufen venta cialis en espaa are there generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:46

Beneficial facts. Thanks.
rezeptfrei cialis apotheke cialis wir preise cialis generika in deutschland kaufen we like it cialis price tadalafil 20mg cialis patent expiration cialis baratos compran uk cialis prices in england cialis 20mg prix en pharmacie look here cialis order on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 14:25

Lovely info. Regards!
only here cialis pills where cheapest cialis cialis professional from usa safe dosage for cialis cialis 5mg brand cialis nl no prescription cialis cheap cialis online achat cialis en europe viagra vs cialis vs levitra
چهارشنبه 7 آذر 1397 13:41

You made your point!
cialis lilly tadalafi only here cialis pills cialis diario compra cialis cost cialis 20mg preis cf the best choice cialis woman free generic cialis venta de cialis canada miglior cialis generico tadalafil 20mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:44

You said this very well.
cialis pills price each click here take cialis acheter cialis meilleur pri generic cialis 20mg tablets american pharmacy cialis cialis cipla best buy cialis lilly tadalafi achat cialis en europe cialis 20 mg cost free generic cialis
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:48

Amazing plenty of valuable material.
levitra 20 mg bayer prezzo levitra without a doctor prescription buy generic levitra levitra 20 mg cheap 20mg levitra levitra prices buy 10 mg levitra levitra levitra 10 mg prezzo buy levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 05:21

You've made the point!
cialis usa cost wow cialis 20 where to buy cialis in ontario cialis patent expiration viagra vs cialis vs levitra canadian cialis cialis dosage miglior cialis generico cialis 20mg prix en pharmacie price cialis best
یکشنبه 8 مهر 1397 02:57

Superb content. Kudos.
generico cialis mexico buy cialis online cheapest tadalafil cialis 05 cialis 5mg cialis et insomni india cialis 100mg cost cialis kaufen wo cialis en 24 hora cialis 20 mg cut in half
جمعه 6 مهر 1397 23:44

This is nicely said. .
cialis 20mg preis cf cialis 30 day sample warnings for cialis when will generic cialis be available chinese cialis 50 mg we choice cialis uk cialis super kamagra cialis online achat cialis en itali cialis 20 mg best price
شنبه 31 شهریور 1397 17:07

Reliable write ups. Kudos!
canada drug pharmacy canadian pharmacy northwestpharmacy northwest pharmacies in canada global pharmacy canada canadian medications by mail canadian pharmacies that ship to us canada drugs online canadian online pharmacies canadian pharmacy uk delivery
چهارشنبه 28 شهریور 1397 18:44

Amazing a lot of awesome facts!
when can i take another cialis generic cialis in vietnam buy cheap cialis in uk cialis in sconto generic for cialis buy cialis online cialis from canada cialis sans ordonnance cialis price in bangalore cialis patentablauf in deutschland
سه شنبه 13 شهریور 1397 19:44

Nicely voiced really. !
canada vagra canadian medications list canada medications cheap canadian pharmacy online 24 canadian medications online canada online pharmacies for men drugs for sale canadian pharmacies without an rx best canadian mail order pharmacies buy vistagra usa
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:05

You actually said this terrifically!
buy generic viagra without prescription online order viagra viagra usa online order viagra online without a prescription blue pills is it legal to buy viagra online buy viagra online canada no prescription sildenafil buy online uk cheapest place to buy viagra buy viagra online price
دوشنبه 12 شهریور 1397 20:25

Thanks a lot, A lot of stuff.

buy cialis online cheapest canadian drugs generic cialis cialis tadalafil online miglior cialis generico generic cialis with dapoxetine canadian discount cialis cialis y deporte prix de cialis cialis patentablauf in deutschland cialis canada on line
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:58

Kudos! I enjoy this.
american pharmacy cialis tadalafilo cialis therapie prices for cialis 50mg walgreens price for cialis what is cialis import cialis cialis savings card generic cialis at the pharmacy we recommend cheapest cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:51

Kudos. Very good stuff.
buy cialis cheap 10 mg click here cialis daily uk cialis generika in deutschland kaufen we choice cialis uk we like it cialis price cialis generique 5 mg buying brand cialis online price cialis per pill cialis tadalafil online cialis 5 mg buy
دوشنبه 22 مرداد 1397 00:44

You revealed this exceptionally well.
cialis 5 mg buy order cialis from india enter site very cheap cialis opinioni cialis generico cialis et insomni weblink price cialis generic cialis at the pharmacy bulk cialis cialis generico lilly canada discount drugs cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:50

Really lots of awesome info.
prescription doctor cialis cialis pills in singapore interactions for cialis 40 mg cialis what if i take cialis cost cialis professional yohimbe prix cialis once a da viagra cialis levitra legalidad de comprar cialis cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:21

Thank you! I like it.
comprar cialis 10 espa241a when can i take another cialis cialis tadalafil cialis alternative cuanto cuesta cialis yaho purchasing cialis on the internet cialis for sale south africa buy online cialis 5mg where to buy cialis in ontario we use it cialis online store
جمعه 7 اردیبهشت 1397 19:22

Wow quite a lot of fantastic facts!
cuanto cuesta cialis yaho acquisto online cialis generic cialis at the pharmacy cialis cost when will generic cialis be available try it no rx cialis generic cialis 20mg tablets enter site very cheap cialis the best choice cialis woman cialis generico
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:58

You explained this effectively!
buy viagra online nz viagra online usa how can i order viagra online sildenafil sildenafil viagra where to buy buy viagra superdrug buy viagra usa get viagra prescription buy viagra in china pharmacy order online
دوشنبه 28 اسفند 1396 00:07

Whoa plenty of useful tips!
buy cialis uk no prescription prezzo cialis a buon mercato order cialis from india cialis for bph tadalafil generic cialis 10 doctissimo online cialis where cheapest cialis does cialis cause gout cialis savings card
دوشنبه 9 مرداد 1396 21:47
I'm impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's equally educative
and entertaining, and without a doubt, you've hit the nail on the head.

The problem is something too few folks are speaking intelligently about.
Now i'm very happy I stumbled across this in my hunt for something regarding this.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • تعداد کل پست ها :