تبلیغات
مهتاب موعود - امام خمینی و عرفان اسلامی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            فروغ مهتاب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب منامام‌ خمینی‌(ع‌) پس‌ از شكستن‌ سد، دروازه‌های‌ حكمت‌ و معنویت‌ قرآن‌ را به‌سراسر جهان‌ گشود و همچون‌ خورشید فروزان‌ و ماه‌ درخشان‌ در آسمان‌ دین‌، پرده‌ ازحقایق‌ قرآن‌ و ‌ كلمات‌ ائمه‌ اطهار(ع‌) برداشت‌ و دنیای‌ قرن‌ بیست‌ و یكم‌ را به‌دانشگاهی‌ بس‌ شگرف‌ در فراگیری‌ الفبای‌ زبان‌ عرفان‌ علوی‌ تبدیل‌ كرد و همچنین‌ ابواب‌كرامت‌ و اسرار قدرتهای‌ خارق‌العاده درونی‌ را به‌ روی‌ انسان های‌ این‌ عصر، بالاخص‌مشتاقان‌ فتوت‌ و جوانمردی‌ خویش،‌ باز نمود. استاد یعقوب قمری شریف آبادی
نظر شما در مورد وبلاگ من چیست؟

برچسبها

امام خمینی و عرفان اسلامی
 
امام (ره) در تحقیق و تحقق عرفان ناب اسلامی از عرفانی سخن می گفت و به بیان و بنان می کشید که از شراب طهور وحی و کوثر زلال حیات بخش سنت و سیره نشات گرفته باشد. عرفان امام خمینی ره عرفان جامعه و سیاست ، حکمت و حکومت ، خدمت و خرابات است و در حقیقت با آهنگ جمع الجمعی و ربط حق و خلق و «سلوک جامع» عرفان را مطرح می کرد لذا روح حاکم بر عرفان امام خمینی ره از سه ضلع وحیانیت ، عقلانیت و معنویت در همه سطوح و ساحتهای حیات معنوی و معقول حکایت می کرد و به تعبیری عرفان «مثبت» بود نه «منفی» تا روابط انسان با خدا، انسان با خود، انسان با جامعه و انسان با جهان را در تعامل علمی و عملی انسان با انسان کامل تفسیر و تصویر نماید. و نیز عرفان را در خدمت حکومت دینی و ولایت سیاسی در آورد تا به نام سیاست از معنویت عرفانی و به نام عرفان از سیاست اسلامی فاصله گرفته نشود و لذا در اوج حکومت و اقتدار سیاسی از مناجات شعبانیه ، تفسیر سوره حمد با نظر و نگاه عمیق عرفانی سخن گفته و زمین و زمینیان را با آسمان و آسمانیان پیوند می داد.
در نگاه امام انبیاء و اولیاء آمده اند تا انسان را به عرفان برسانند و انسان ها از انیت و خودیت به سوی خدا و عبودیت هجرت نمایند و به مقام «لقاء حق» نایل گردند لذا «هجرت و جهاد» از مولفه های درونی و بیرونی و نهاد و نماد عرفان امام خمینی بود. به همین دلیل «شهداء» را قافله سالاران توحید که ره 100 ساله را یک شبه در اثر جذبه و نفخه الهی طی کرده و الهی شدند معرفی نمود با این رویکرد مولفه ها و مختصاتی از عرفان آن یار سفر کرده و امام راحل ره امت اسلام را فراروی صاحب نظران و صاحب بصران می نهیم.

مولفه ها و مختصات عرفانی امام خمینی (ره)

از دیدگاه حضرت امام ره عرفان اسلامی از خصوصیات و ویژگی هایی بهره ور است که هر کدام دارای گستره ای بسیار وسیع است و ما با هدف آشنایی اجمالی با عرفان امام ره به برخی از آنها اشاراتی خواهیم نمود:
1- انسان کامل محور عرفان اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)
1-1- انسان کامل مظهر اسم اعظم الهی است.
1-2- انسان کامل واسطه فیض در نظام تکوین و تشریع است.
1-3- انسان کامل آیینه تمام نمای خداوند سبحان و اسمائ جمال و جلال الهی است.
امام خمینی ره در وصیتنامه خویش نوشته اند: «درود خداوند بر محمد و آل محمد که مظاهر جمال و جلال و گنجینه های اسرار کتاب حق هستند. آن کتابی که احدیت به تمام اسمائ و صفات ، حتی اسمائ مستاثره که جزء حق سبحانه کسی از آن خبری ندارد در آن تجلی کرده است...». (صحیفه امام خمینی ، ج 21، ص 293)
1-4- انسان کامل تجلی ولایت و خلافت الهی است: «این خلافت ، نه تنها روح ، ریشه و سرآغاز خلافت محمدی بوده ، بلکه اساس خلافت در همه عوالم انسانی و اصل جریان خلافت و خلیفه و استخلاف از همین خلافت سرچشمه می گیرد». (مصباح الهدایه ، ص 27)
1-5- مقام خلافت معنوی و شان خلافت ظاهری: «امام ره در نقد پندار محی الدین عربی مبنی بر این که پیامبر اسلام به خلافت بعد از خویش تصریح نکرده است اظهار داشتند: «خلافت معنوی که عبارت است از مکاشفه معنویه حقایق با اطلاع بر عالم اسمائ و اعیان ، نص بر آن واجب نیست ، اما خلافت ظاهری که از شوون نبوت و رسالتی که تحت اسمای کونیه داخل است ، اظهار آن واجب است. از این رو، پیامبر اکرم به آن تصریح نموده است ، زیرا خلافت ظاهری که منصب الهی است همانند نبوت امری است که بر مردم پوشیده است ، روی این جهت تصریح به آن واجب و لازم می باشد. قسم به جان دوست که تصریح و تنصیص خلافت بر پیامبر از بزرگ ترین واجبات الهی بوده و تضییع این مساله خطرناک با بیان نکردن آن باعث تشتت امر است و اختلال آثار نبوت و از بین رفتن آثار شریعت می شد. این کار از قبیح ترین اموری است که نسبت به افراد عادی سزاوار نیست ، چه رسد به این که به پیامبر گرامی اسلام نسبت داده شود». (همان ، ص 196)
نتیجه آن که:
الف- انسان کامل حضرت محمد (ص) است و هر یک از خاندان عصمت و طهارت از آل محمد و عترت پاکش نیز انسان کامل
هستند. (تبیان ، دفتر دوازدهم ، ص 177)
ب- توسل و تمسک به انسان کامل راه رهایی از نقص به کمال ، قرار گرفتن در صراط مستقیم سلوک الهی و قرب وجودی به حق سبحانه است که معرفت به مقامات آنها از حیث علمی و عملی همسان مقامات قرآن کریم است. (شرح دعای سحر، ص 137-135 مصباح الهدایه ، ص 78-72 تبیان دفتر دوازدهم ، ص 190).
2- فقه و فنا (پیوند فقه و عرفان)
امام ره بین جوهر فقه با جوهر عرفان سازش برقرار کرده ، لذا آداب الصلاه و اسرار الصلاه (سر الصلاه) را در کنار رساله عملیه (تحریر الوسیله) به نگارش در می آورد و در تفکیک ناپذیری شریعت از حقیقت اصرار می ورزید. امام راحل با استناد به آیه 66 سوره مائده می نویسد: «از این آیه بر می آید که نیل به معرفت و باطن ، جزء از راه ظاهر و شریعت نیست ، ظاهر طریق باطن است بلکه فهمیده می شود که ظاهر منفک از باطن نیست و کسی که معتقد باشد باطن با اعمال ظاهر و تبعیت از تکالیف الهی برای او حاصل نمی شود، بداند که به ظاهر خوب عمل نکرده و کسی که بخواهد به باطن ، از غیرطریق ظاهر برسد -مثل بعضی عوام صوفیه - این راهی است که بینه ای از سوی پروردگار ندارد». (تعلیقه بر فصوص الحکم ، 201)
و به همین دلیل امام ره عمل به ارکان را از «مقومات ایمان» دانسته و بیان فرمودند: «این که در اخبار شریفه ، اقرار به لسان و عمل به ارکان را از مقومات ایمان شمرده اند، بیان یک سر طبیعی و سنت الهی جاری است ، چون حقیقت ایمان ، ملازم با اظهار و عمل است ، اگر عمل نکرد، صورتی بی مایه از ایمان و محبتی بی مغز و معنی بیش نخواهد بود و با فشار جزیی حوادث و سختی احتضار از بین خواهد رفت». (شرح چهل حدیث ، ص 388 ، با اندکی تخلیص)
امام در «فص یعقوبیه» می نویسد: «و الناموس هو الشرع»؛ ناموس همان چیزی است که انسان در مقام حفظ و اختفای آن می کوشد و چون مقصد انبیای الهی بسط معرفت حق و معروفیت و معبودیت آن در عالم است و این مقصد محقق نمی شود مگر با حفظ اموری ، لذا حفظ و صیانت نوامیس پنج گانه الهی ضروری است:
ناموس حیات (به وسیله آن معرفت و عبودیت حاصل می شود.)
ناموس عقل (به وسیله آن خدا شناخته و عبادت می شود.)
ناموس مال (به وسیله آن معاش و معاد مردم اصلاح می شود.)
ناموس عرض (که با حفظ آن توالد و تناسل و بسط معروفیت و معبودیت محقق می گردد.)
ناموس شریعت (که همان ناموس معبودیت و معروفیت است. (تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس ، ص 144-143)

عرفان اسلامی و جوان

از دیدگاه امام «جوان» چون به فطرت توحیدی و الهی اش نزدیک و به تعبیر معظم له به ملکوت ، قرب بیشتری دارد راحت تر می تواند به تهذیب نفس بپردازد، لذا نوشته اند: «در جوانی تهذیب نفس ، بسیار اسهل است از ایام پیری و ضعف که قدرت از دست می رود و ریشه اخلاق فاسده که اصلش از حب دنیا و نفس است ، استحکام پیدا می کند و تصفیه و تهذیب بسیار مشکل می شود...». (نامه های عرفانی ، ص 63 مجموعه آثار، ج 1، کنگره اندیشه های اخلاقی - عرفانی امام خمینی ، ج اول ، 1382).
یا می نویسد: «...تا جوانی در دست تو است کوشش کن در عمل و در تهذیب قلب و در شکستن اقفال و رفع حجب که هزاران جوان که به افق ملکوت نزدیک ترند موفق می شوند و یک پیر موفق نمی شود قید و بندها و اقفال شیطانی اگر در جوانی غفلت از آنها شود، هر روز که از عمر بگذرد، ریشه دارتر و قوی تر می شوند». (ره عشق ، ص 28)
لذا امام خمینی (ره) در چند توصیه مهم به جوانان می فرماید:
1- معاشران و دوستان خویش را از اشخاص وارسته و متعهد و متوجه به معنویات انتخاب کنید. (شرح چهل حدیث ، ص 499)
2- از قدرت جوانی استفاده کرده و در ملکوت پرواز کنید. (لطائف ربانی ، ص 106)
3- استفاده از نشاط جوانی و قدرت آن. (شرح چهل حدیث ، ص 111)
4- پرهیز از غرور جوانی.
(صحیفه امام خمینی ره ، ج 18، ص 334).
5- جدی گرفتن جوانی و غنیمت شمردن آن. (همان ، ج 20، ص 437 شرح چهل حدیث ، 25-24)
امام ره در وصیت به فرزندشان مرحوم احمد آقاره نوشته اند: «پسرم ! هیچ گاه دنبال تحصیل دنیا - اگر چه حلال او باشد - مباش ، که حب دنیا - اگر چه حلال باشد - راس همه خطاهاست ، چه خود، حجاب بزرگی است و انسان را ناچار به دنیای حرام میکشد» (نقطه عطف ، ص 42)
امام در وصیت خویش به مرحوم احمد آقا نوشته اند: «پسرم! اکنون با تو که جوانی صحبت می کنم باید توجه کنی که برای جوانان توبه آسان تر و اصلاح نفس و تربیت باطن سریع تر می تواند باشد. در پیران هواهای نفسانی و جاه طلبی و مال دوستی و خود بزرگ بینی بسیار افزون تر از جوانان است. روح جوانان لطیف است و انعطاف پذیر و آن قدر که در پیران حب نفس و حب دنیا است در جوانان نیست. جوان می تواند به آسانی نسبی خود را از شر نفس اماره رها سازد و به معنویات گرایش پیدا کند. در جلسات موعظه و اخلاق آن قدر که جوانان تحت تاثیر واقع می شوند. پیران نمی شوند جوانان متوجه باشند و گول وسوسه های نفسانی و شیطانی را نخورند... پسرم ! فرصت را از دست مده و در جوانی خود را اصلاح کن...». (نامه های عرفانی ، ص 90-89)

منبع: راسخون

نوع مطلب :
برچسب ها :
          
دوشنبه 13 خرداد 1392
جمعه 16 آذر 1397 02:07

Many thanks, A lot of tips!

cialis uk next day cialis bula generic cialis pro cialis diario compra cialis 100mg suppliers cialis daily dose generic venta cialis en espaa acheter cialis kamagra miglior cialis generico cialis 50 mg soft tab
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:44

You said it terrifically!
where cheapest cialis cialis in sconto generic cialis with dapoxetine we choice cialis pfizer india cialis dose 30mg cialis 5 mg buy does cialis cause gout cialis online napol cialis side effects dangers venta cialis en espaa
چهارشنبه 14 آذر 1397 00:42

Nicely put, Kudos.
wow cialis tadalafil 100mg cialis sale online tadalafil generic cheap cialis low dose cialis blood pressure cialis for bph cialis 20mg preis cf bulk cialis prezzo cialis a buon mercato cialis e hiv
دوشنبه 12 آذر 1397 13:13

Kudos, I value it.
cialis patentablauf in deutschland cialis tablets for sale cialis 100 mg 30 tablet cialis 20 mg weblink price cialis cilas cialis generico en mexico cialis mit grapefruitsaft get cheap cialis cialis tadalafil
یکشنبه 11 آذر 1397 12:56

Many thanks. Ample postings!

buying cialis in colombia usa cialis online we recommend cheapest cialis cialis prices cialis name brand cheap cialis daily new zealand cialis 5mg prix look here cialis cheap canada cialis 5 mg effetti collateral canadian drugs generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:54

You actually stated it adequately.
40 mg cialis what if i take only best offers 100mg cialis click here cialis daily uk wow cialis 20 where to buy cialis in ontario cialis rezeptfrei canadian drugs generic cialis cialis cipla best buy buy cialis callus
شنبه 10 آذر 1397 01:18

With thanks! I enjoy this.
cialis daily sialis cialis 30 day trial coupon where cheapest cialis cialis for sale in europa cialis coupon cialis generic availability cialis 100mg suppliers cialis lilly tadalafi only best offers 100mg cialis
جمعه 9 آذر 1397 13:59

You've made the point!
cialis generic availability only now cialis 20 mg cialis 20mg preis cf ou acheter du cialis pas cher buy cialis sample pack buy cialis online nz cialis pills boards prezzo cialis a buon mercato generico cialis mexico weblink price cialis
جمعه 9 آذر 1397 02:12

Whoa all kinds of superb advice!
cialis super kamagra buy cialis online legal price cialis wal mart pharmacy prescription doctor cialis cialis sale online tadalafil 10 mg cialis 20 mg buy cialis online nz cialis kaufen bankberweisung side effects for cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 14:52

Nicely voiced truly! !
try it no rx cialis buy generic cialis effetti del cialis cialis qualitat cialis 50 mg soft tab cialis daily dose generic comprar cialis 10 espa241a buy original cialis cialis dosage amounts cialis generico lilly
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:40

You said it very well.!
cialis qualitat cialis dose 30mg cialis reviews we like it safe cheap cialis cialis rckenschmerzen cialis 100mg suppliers order a sample of cialis achat cialis en suisse buy cialis online cheapest cialis dosage recommendations
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:13

Cheers, Lots of forum posts!

buying cialis on internet we choice cialis uk generic cialis cialis generico online generico cialis mexico viagra or cialis cialis rezeptfrei sterreich we like it cialis soft gel cialis preise schweiz how does cialis work
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:48

This is nicely said! !
buy generic levitra buy generic levitra levitra online vardenafil 20mg buy generic levitra vardenafil levitra 20mg buy generic levitra levitra online levitra online
یکشنبه 8 مهر 1397 04:22

Kudos! I value this.
cialis reviews achat cialis en europe cialis super acti cialis daily reviews cialis from canada cialis online nederland il cialis quanto costa buy cialis cialis 5 mg cialis generico online
چهارشنبه 28 شهریور 1397 19:41

Great posts, Thanks.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg funziona compare prices cialis uk where do you buy cialis cialis prices in england buy cialis cialis 5 mg buy cialis 5mg cialis 20 mg comprar cialis navarr
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:16

Kudos. Very good information!
tesco price cialis viagra vs cialis generic cialis pill online cialis en mexico precio cialis patent expiration cialis prezzo al pubblico cialis super acti costo in farmacia cialis cialis diario compra cialis venta a domicilio
سه شنبه 13 شهریور 1397 20:59

Wow quite a lot of superb facts.
canadian prescriptions online serc 24 mg cialis canadian pharmacy reputable canadian prescriptions online canadian pharmacy online 24 canadian pharmacys canadian mail order pharmacies canadian online pharmacies legitimate buy viagra 25mg northwest pharmacies drugs for sale on internet
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:48

Wow all kinds of fantastic data.
buy viagra pills buyviagra buy sildenafil tablets where can i buy viagra online uk order viagra usa getting viagra online online order for viagra buying generic viagra online where to order viagra silagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 21:03

You mentioned this fantastically.
viagra vs cialis vs levitra pastillas cialis y alcoho comprar cialis 10 espa241a fast cialis online cialis sans ordonnance cialis 5 mg para diabeticos ou acheter du cialis pas cher cialis herbs cialis super kamagra cialis tablets for sale
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:46

Kudos! Excellent stuff.
legalidad de comprar cialis cialis e hiv buying cialis in colombia cialis prezzo al pubblico discount cialis canada discount drugs cialis online cialis cialis 5 mg schweiz price cialis per pill cialis in sconto
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:42

You actually suggested that really well.
where can i buy viagra without a prescription online pharmacy viagra uk order pharmacy online how can i buy viagra online order viagra online uk where can i buy viagra online uk pharmacy prices for viagra buy viagra online online cheapest place to buy viagra get a viagra prescription online
دوشنبه 22 مرداد 1397 13:12

You said this exceptionally well.
cialis generique 5 mg tadalafil 5mg cialis for bph tadalafil 5mg walgreens price for cialis cialis generique cialis pills price each cialis canadian drugs cialis price in bangalore cialis sicuro in linea
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:02

Truly plenty of fantastic facts!
comprar cialis navarr rx cialis para comprar generic cialis tadalafil cialis bula cialis cost cialis great britain only here cialis pills cialis patentablauf in deutschland generic cialis levitra cialis generika
جمعه 7 اردیبهشت 1397 19:58

You actually stated this exceptionally well!
cialis 100mg suppliers tadalafil 20 mg viagra cialis levitra cialis authentique suisse cialis 5 mg effetti collateral cialis prices in england online prescriptions cialis cialis per paypa cialis uk next day 200 cialis coupon
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:24

Thanks a lot, Wonderful stuff.
buy viagra paypal order viagra online without a prescription buy viagra online from canada online viagra cheap generic levitra where to buy herbal viagra buy viagra next day delivery uk how to get viagra online best place to buy viagra online blue pill
جمعه 17 فروردین 1397 22:21

Superb forum posts. Thanks a lot.
cialis canada generic low dose cialis cialis cipla best buy tadalafil 20 mg cialis prices in england buy online cialis 5mg cialis tablets for sale cialis therapie female cialis no prescription click here to buy cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:39

You said it perfectly..
canadian discount cialis cialis e hiv prezzo cialis a buon mercato cialis generique cialis cost cialis lowest price american pharmacy cialis enter site natural cialis order cialis from india cialis soft tabs for sale
شنبه 18 شهریور 1396 12:05
It's very trouble-free to find out any matter on web as compared to books, as I found this
article at this web site.
شنبه 18 شهریور 1396 11:36
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:59
Thanks for a marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you may be a great author.I will make sure to bookmark your blog and definitely will come back sometime
soon. I want to encourage that you continue your great
job, have a nice holiday weekend!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • تعداد کل پست ها :