تبلیغات
مهتاب موعود - اسرار هویدا می کرد
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            فروغ مهتاب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب منامام‌ خمینی‌(ع‌) پس‌ از شكستن‌ سد، دروازه‌های‌ حكمت‌ و معنویت‌ قرآن‌ را به‌سراسر جهان‌ گشود و همچون‌ خورشید فروزان‌ و ماه‌ درخشان‌ در آسمان‌ دین‌، پرده‌ ازحقایق‌ قرآن‌ و ‌ كلمات‌ ائمه‌ اطهار(ع‌) برداشت‌ و دنیای‌ قرن‌ بیست‌ و یكم‌ را به‌دانشگاهی‌ بس‌ شگرف‌ در فراگیری‌ الفبای‌ زبان‌ عرفان‌ علوی‌ تبدیل‌ كرد و همچنین‌ ابواب‌كرامت‌ و اسرار قدرتهای‌ خارق‌العاده درونی‌ را به‌ روی‌ انسان های‌ این‌ عصر، بالاخص‌مشتاقان‌ فتوت‌ و جوانمردی‌ خویش،‌ باز نمود. استاد یعقوب قمری شریف آبادی
نظر شما در مورد وبلاگ من چیست؟

برچسبها

منصور حلاج/ بخش اول


آن فی الله فی سبیل الله آن شیر بیشهء تحقیق آن شجاع صفدر صدیق آن غرقهء دریای مواج حسین منصور حلاج رحمةالله علیه کار او کاری عجب بود و واقعات غرایب که خاص او را بود که هم در غایت سوز و اشتیاق بود و در شدت لهب و فراق مست و بی‌قرار و شوریدهء روزگار بود و عاشق صادق و پاک باز و جد وجهدی عظیم داشت و ریاضتی و کرامتی عجب و عالی همت و رفیع قدر بود او را تصانیف بسیار است بالفاظ مشکل در حقایق و اسرار و معانی محبت کامل و فصاحت و بلاغتی داشت که کس نداشت و دقت نظر و فراستی داشت که کس را نبود......

                                                                                                                           "تذکره الاولیا"

سخن از مردی بزرگ است که زندگی و عقایدش همیشه در پرده ای از ابهام بود .صحبت از "منصور حلاج" است. عارفی بزرگ که شیوه و منش عرفانی اش باعث حرف و حدیث های فراوانی شد. برخی او را رد کرده و کافر می دانستند و بعضی ارادت بسیاری به او پیدا کردند. شخصیت او همیشه در پرده ای از ابهام بود و در مورد او همواره باید با تردید و احتیاط حرف زد.

بنا بر شهادت اکثر تذکره نویسان زادگاه این مرد بزرگ، بیضاء فارس بود. برخی گفته اند که جد او یک زردشتی به نام محما است که احتمال دارد دشمنان او برایش به عمد چنین نسبتی ساخته باشند که در اسلام او و پدرانش جای تردید باقی بگذارند. حلاج با آنکه اصلش از بیضاء فارس بود اما زبانش فارسی نبود. او در سنین کودکی بیضاء را ترک گفت و بعدها تنها به واسطه سفرهای متعدد به آنجا گذر داشته است. اما ارتباط او با بیضا به قدری نامحسوس است که در بغداد برخی او را خراسانی می دانستند.

نام او را حسین بن منصور دانسته اند و از کنیه اش به اختلاف ابوالمغیث، ابوعبدالله، ابوعماره، ابومحمد و ابو مسعود یاد شده است. اما مشهورترین کنیه اش همان "ابوعبدالله" است. دوستانش لقب "حلاج" را به او داده اند اما حلاج را نه به معنی پنبه زن که به معنی "شکافنده اسرار" یا "حلاج اسرار" تفسیر کرده اند.

در بین کرامات منسوب به او به پنبه زنی او اشاره شده است و این نکته به طور وضوح است از شغل و حرفه ای که وی داشته است. اینکه پدرش به این حرفه اشتغال داشته ظاهرا در همه روایات قابل اعتماد آمده است و اینطور به نظر می رسد که او نیز این صنعت را از پدر آموخته و چندی به این حرفه مشغول بوده است.

از شانزده سالگی در شوشتر به "سهل تستری" پیوست و در خط عرفان و معرفت افتاد. درباره دوران معرفت آموزی او آنچه که به طور قطع می توان دانست، نام استادان وی و تعالیم آنهاست. استادان او عبارت بودند از: سهل تستری، عمروالملکی و جنید نهاوندی.

در بین این اساتید ظاهرا جنید او را به طریقت صوفیه وارد کرد، لباس صوفیه پوشاند و به خلوت و عزلت کشاند. حلاج در ابتدا در بصره خدمت سهل تستری بود و تحت تاثیر تعالیم او در ریاضت به سر می برد. پس از مدتی حلاج وی را ترک کرد و به بغداد نزد عمروبن عثمان الملکی رفت. یکسال و نیم در حلقه یاران او بود و چون ازدواجش با موافق میل استاد نبود، او را رها کرد و به حلقه یاران جنید پیوست.

حلاج در حلقه یاران جنید با عده ای از صوفیان بغداد آشنا شد که معروفترینشان ابوالحسین نوری، ابن عطا آدمی و شبلی بودند. قریب بیست سال حلاج در مجلس جنید رفت و آمد می کرد و با صوفیان بغداد در تماس بود. یکبار در اواخر این مدت به مکه رفت، یکسال در انجا ماند و در عزلت و انزوا به سر می برد. در بازگشت به بغداد باز به یاران جنید پیوست؛ اما یکسال بعد رابطه خود را با صوفیه قطع کرد و به شوشتر رفت.  

اشک می ریخت و فریاد میزد: مردم از دست خدا به فریادم برسید. من را از من ربوده است و به خود بازم نمی گذارد. طاقت حضورش را ندارم از هجران می ترسم و از اینکه در پی آن، غایب گردم و محروم. وای بر آنکس که پس از حضور به غیبت گرفتار شود و پس از وصل به هجران دچار آید.

اما اینکه چه موضوعی باعث قطع ارتباط او با صوفیه و جنید شد، امری است که در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال قطع رابطه در دنباله بحث تندی روی داد درباره مسئله سکر و صحو یا در دعوی حلاج: اناالحق.

ظاهرا پیش از اینکه فقهای بغداد و حتی متکلمان شیعه که حلاج با آنها نیز مثل صوفیه مربوط شده بود وی را تعقیب کنند، صوفیه بغداد سخنان وی را ناروا و دور از احتیاط می دانستند. چنانکه عمروبن عثمان در طی مسافرت حج از وی برید و او را متهم کرد به اینکه به دیده تکریم به قرآن نطر نمی نگرد. پس از آن هم پدرزن و استادش جنید از او دوری کردند.

پس از ترک بغداد به شوشتر رفت، دو سالی در آنجا ماند و سپس باز از آنجا آهنگ سفر کرد. به خراسان و فارس  رفت و در طی این مسافرت ها همه جا به وعظ و تبلیغ و تالیف و تحریر پرداخت. مسافرت های او پنج سال طول کشید و حلاج  و پس از آن برای دومین بار به مکه رفت، سپس به بغداد آمد و یکسال در آنجا ماند.

پس از آن دوباره آهنگ سفر کرد و از راه دریا به هند رفت و از آنجا نیز تا اقصی نقاط ترکستان سفر کرد.  در سومین سفر خود به مکه دو سال در آنجا ماند  و بعد از آن به بغداد آمد و به دعوت و تبلیغ پرداخت.

اینکه او در طی این ده سالی که مسافرت های پی در پی داشت با چه کسانی و چه فرقه هایی آشنا شده بر کسی روشن نیست اما هر چه بود تفکرات و عقاید او در طی همین ده سال مدمه ای شد بر توقیف و حبس و محاکمه و مرگ او.

حلاج در این مدت در نهایت زهد و محاهدت زندگی می کرد، اغلب در حال شب زنده داری و ریاضت بود. لباس ساده ای می پوشید و غذای مختصری می خورد. مسافرت های او در هند و ترکستان شاید به دلیل نشر و تبلیغ اسلام بود اما پاره ای از روایات دلیل آن را فراگیری رموز سحر و شعبده دانسته اند.

این مسافرت هند البته در عقاید عرفانی او تاثیر داشت، اما این تاثیر ظاهرا از مقوله تفکر و اعتبار بود نه از مقوله تعلم و اقتباس.

حلاج که از صوفیه معتدل بریده بود و در بین شیعه هم نفوذی نداشت توانست به تدریج تعدادی هوادار علاقمند پیدا کند. پس از بازگشت به بغداد در مساجد شروع به وعظ و دعوت کرد و به زودی تعدادی هواخواه پیدا کرد. در بین این وعظ و دعوت ها نوعی تصوف به مهدویت را تبلیغ می کرد و چون در بین نزدیکان خلیفه هم تعدادی طرفدار یافت، مخالفان به وحشت افتادند و اسباب و توقیف او را فراهم نمودند.

طرز بیان و شور و هیجان او به هنگام دعوت برای مردم تازه و شورانگیز بود. یکبار ناگهان در بازار ظاهر می شد، اشک می ریخت و فریاد میزد: مردم از دست خدا به فریادم برسید. من را از من ربوده است و به خود بازم نمی گذارد. طاقت حضورش را ندارم از هجران می ترسم و از اینکه در پی آن، غایب گردم و محروم. وای بر آنکس که پس از حضور به غیبت گرفتار شود و پس از وصل به هجران دچار آید.

مردم از گریه وی به گریه می افتادند و دنبال وی روان می شدند.

ادامه دارد.....

 


بخش ادبیات تبیان


منابع:

جستجو در تصوف ایران، عبدالحسین زرین کوب

تاریخ ادبیات ایران، ذبیح الله صفا

نوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها :
          
شنبه 9 آذر 1392
پنجشنبه 19 مهر 1397 13:53

You've made your position extremely effectively..
cheap 20mg levitra buy levitra 10mg vardenafil 20mg buy levitra 10mg levitra 20mg cheap 20mg levitra cheap 20mg levitra levitra online cheap 20mg levitra levitra 20mg
شنبه 31 شهریور 1397 18:38

Nicely put, Kudos.
drugstore online reviews prescriptions from canada without canadian pharmacies without an rx drugstore online india canadian medications by mail drugstore online shopping reviews most reliable canadian online pharmacies canadian pharmacies that are legit drugstore online canada online pharmacies india
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:08

Whoa quite a lot of good facts!
viagra for sale cheap viagra tablets buy viagra online overnight buy viagra soft buy prescription viagra online canadian pharmacy how to find viagra online pharmacy usa viagra buy viagra uk online pharmacy uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 21:22

Cheers, I like it.
cialis online deutschland cialis coupons no prescription cialis cheap cialis prezzo in linea basso we like it safe cheap cialis cialis pills price each buy cialis sample pack cialis kaufen bankberweisung cialis tablets for sale cialis tablets australia
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:10

Many thanks! Numerous postings.

cialis lowest price cialis super acti buy cialis sample pack 40 mg cialis what if i take we use it cialis online store buy cialis online legal generic cialis pro cialis australia org cialis 05 cialis generico online
یکشنبه 11 شهریور 1397 13:43

You actually mentioned it wonderfully.
we choice free trial of cialis acquistare cialis internet prix de cialis precios cialis peru walgreens price for cialis cialis tablets for sale cialis for bph cialis official site buy cialis online cialis 5mg billiger
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:51

Very good write ups. With thanks!
buy generic viagra usa buy generic viagra online uk viagra to buy online levitra can you buy viagra online online purchase viagra getting viagra uk sildenafil buy uk online viagra without prescription buy canadian viagra online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:21

Regards, Valuable information!
cialis generika cialis side effects dangers buy cheap cialis in uk cialis 10mg prix pharmaci cialis 05 cialis generico non 5 mg cialis generici buy online cialis 5mg buying cialis in colombia cialis 10 doctissimo
جمعه 7 اردیبهشت 1397 20:13

Very well voiced genuinely! !
cialis dosage amounts we recommend cheapest cialis safe dosage for cialis canada discount drugs cialis side effects for cialis buying cialis in colombia cialis prezzo in linea basso estudios de cialis genricos warnings for cialis cialis flussig
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:16

Awesome data, Appreciate it!
get a viagra prescription viagra generic viagra viagra buy viagra buy viagra mastercard price of viagra uk buy tadalafil online viagra mail order can you actually buy viagra online online prescription for viagra where to buy real viagra
جمعه 3 فروردین 1397 20:53

You actually said it adequately.
buying cialis overnight cialis australia org cialis taglich we use it cialis online store cialis price thailand we like it cialis price cialis kaufen wo acheter cialis meilleur pri cialis daily usa cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:26

You reported it superbly!
cilas generic cialis 20mg uk low dose cialis blood pressure buy cialis online nz wow look it cialis mexico compare prices cialis uk cialis preise schweiz tadalafil 20mg how to purchase cialis on line acheter cialis meilleur pri
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 14:18
Hi I am so excited I found your site, I really found you by error, while
I was searching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the
theme/design), I don’t have time to look over it all at
the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS
feeds, so when I have time I will be back to read a great
deal more, Please do keep up the excellent b.
شنبه 19 فروردین 1396 13:45
Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also make comment due to this
brilliant paragraph.
پنجشنبه 19 دی 1392 11:14
میام بعد امتحانام
سه شنبه 10 دی 1392 23:59
شاهکار تدریس کسی که ریاضیات کنکور را 100% زد - فارغ التحصیل صنعتی امیرکبیرتهران - مبتکرمثلثات بی فرمول+محاسبات ذهنی کنکور | www.riazi100.ir
سه شنبه 10 دی 1392 20:56
سلام و تشکر بابت حضورتون
چهارشنبه 27 آذر 1392 22:41
سلام وبلاگت خیلی قشنگه . راستی اگه می خوای پولدار شی بیا تو آدرس زیر و از وبلاگت پول دربیار | yon.ir/Em7a
سه شنبه 19 آذر 1392 20:56
سلام شما با افتخار لینک شدید
سه شنبه 19 آذر 1392 12:59
سلام
من لینكتون كردم
با نام
... دانلود آهنگ ...
لینك كنید
سپاس

تو سایت دیگم هم لینكی ها
لینكش نكردی؟
ddownloadd-city.mihanblog.com
سه شنبه 19 آذر 1392 00:52
تبادل لینک بکنیم؟
شنبه 16 آذر 1392 19:18
سلام علیکم
ممنون مطلب خوبی بود
التماس دعای فرج
یا زهرا
جمعه 15 آذر 1392 13:45
منتظر حضور شما در وب بنده حقیر هستم
شنبه 9 آذر 1392 12:39
با سلام وعرض ادب شما هم لینک شدید
موفق باشید
بدرود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • تعداد کل پست ها :