تبلیغات
مهتاب موعود - بهره‌گیری از بوستان شریعت محمدی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            فروغ مهتاب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب منامام‌ خمینی‌(ع‌) پس‌ از شكستن‌ سد، دروازه‌های‌ حكمت‌ و معنویت‌ قرآن‌ را به‌سراسر جهان‌ گشود و همچون‌ خورشید فروزان‌ و ماه‌ درخشان‌ در آسمان‌ دین‌، پرده‌ ازحقایق‌ قرآن‌ و ‌ كلمات‌ ائمه‌ اطهار(ع‌) برداشت‌ و دنیای‌ قرن‌ بیست‌ و یكم‌ را به‌دانشگاهی‌ بس‌ شگرف‌ در فراگیری‌ الفبای‌ زبان‌ عرفان‌ علوی‌ تبدیل‌ كرد و همچنین‌ ابواب‌كرامت‌ و اسرار قدرتهای‌ خارق‌العاده درونی‌ را به‌ روی‌ انسان های‌ این‌ عصر، بالاخص‌مشتاقان‌ فتوت‌ و جوانمردی‌ خویش،‌ باز نمود. استاد یعقوب قمری شریف آبادی
نظر شما در مورد وبلاگ من چیست؟

برچسبها
 استاد یعقوب قمری شریف آبادی
بوستان شریعت محمدی (ص) آکنده از گلهای خوشبویی است که صفابخش دل صاحبدلان و معنابخش سرّ عارفان است و در این میان تنها زنبوران شهد جوی اهل ایمان بر گلبرگ لطیف رحیمیت می‌نشینند و از عصاره عطرافشان و اکسیر روح افزای دین می‌نوشند و از شیرازه گل شهدآفرین قرآن می‌چشند.

پیروان و عاشقان راستین ولایت، سوختگان شمع محفل مقربین اند که در سایه تسلیم و اطاعت محض، تنها شهدنوش پاکی و طهارت در حریم بوستان معنویت هستند و از هرگونه تیرگی و آلودگی دوری می گزینند و از این طریق به اوج آسمان ولایت و معرفت عروج می نمایند؛ چنانکه مقام  معظم رهبری فرموده اند: "ارتباط دوستی و عشق به مولای متقیان، علی(ع) حقیقت درخشانی است که با استفاده از آن می توان عروج کرد و به اوج معرفت دست یافت".(1)

بوستان شریعت محمدی (ص) آکنده از گلهای خوشبویی است که صفابخش دل صاحبدلان و معنابخش سرّ عارفان است و در این میان تنها زنبوران شهد جوی اهل ایمان بر گلبرگ لطیف رحیمیت می نشینند و از عصاره عطر افشان و اکسیر روح افزای دین می نوشند و از شیرازه گل شهدآفرین قرآن می چشند.

لبان مطهر و زبان معطر علی(ع)  که کوثر معارف لدنی از آن می جوشد در این باره به بیان حقیقتی شگفت گلگون است که : "انا یعسوب المومنین؛(2) من ملکه مومنین می باشم" وا‍ژه یعسوب در لغات به مفهوم ملکه زنبوران عسل می باشد. لطایف معنوی این کلام شریف، حقایق شگرفی را گویا است که راهگشای عروج سالکان به عوالم علیای طهارت و صفا و بازگشای صعود زهروان به مدارج قصوای معرفت و فنا است. از سوی دیگر فرمایش نورانی ملکه زیبای اهل ایمان، علی (ع)، که به تدبر در اوصاف و خصایص جمیل زنبور عسل اشارت فرموده ، مایه تعمق و التفات شایان رهپویان حق و حقیقت به زندگی سراسر عبرت زنبوران عسل است: "کونوا فی الناس کالنحله فی الصیر(3)؛ در میان مردمان همچون زنبور عسل در بین پرندگان باشید؟

زنبوران عسل دو ویژگی بارز و مهم دارند: یکی اینکه خود را تسلیم امر ملکه ساخته اند و به اطاعت و خدمت او همت گمارده اند و در پرتو این تسلیم و اطاعت راستین، قلبشان از عشق به ملکه جمیل خود لبریز گشته است. و دیگر آنکه غذایشان تنها شهد گل های معطر و مطهری است که از هرگونه ناپاکی مبرا باشد. اگر زنبوری از گلی بنوشد که رایحه پلیدی از آن به مشام برسد، زنبوران دیگر در پرتو ارادت و اطاعت نسبت به ملکه، او را از میان برداشته و از مأوای خویشتن خارج می نمایند هر چند در طبیعت گل های گوناگونی یافت می شود، اما زنبوران عسل فقط بر گل هایی می نشینند که شهد آن طیب و خوشبو باشد. به واسطه همین زنبوران مطیع و عاشق است که کندوی ملکه مملو از عسل مصفا می گردد که شفابخش جان بیماران و دردمندان است.

راهیان صراط مستقیم نیز که در حصن حصین ملکه جمیل مومنین، علی (ع)، رحل اقامت افکنده اند، سزاوار است نسبت به ملکه ملیک اریکه ولایت، پیرو و مطیعی صادق بوده، از رهگذر این اطاعت، دست محبت بر عروه وثقای عشقش درآویزند و حلقه ارادت دل را در محل قدس ولایتش آویخته سازند؛ زیرا آندم که شیعه پاکباخته و سالک دلباخته، ظاهرش به طاعت و بندگی نورانی شود، باطنش به فروغ عشق به خدای رحمان منور شده، تابش حب و شیفتگی، مایه گشایش روزنه قلب او بر روی معارف مکنون رحیمی می گردد و دیده روحش به مشاهدت جمال دل انگیز حضرت حق مفتخر گشته، سر روح او به حضرت قدس علی اعلا اتصال می یابد: "أ اللهم نور ظاهری بطاعتک و باطنی بمحبتک و قلبی بمعرفتک و روحی بمشاهدتک و سری باستقلال اتصال حضرتک؛(4) الهی ظاهرم را به اطاعت، باطنم را به محبت ، قلبم را به معرفت ، روحم را به مشاهدت خود و سّرم را به اتصال موحدانه به حضرت خویش منور فرما!".

بنابراین، چنانچه رهرو طریق کمال و سالک مقصد جمال، طعامی را به کام دل بچشاند که به زنگار هوای نفس و بوی تعفن شرک و شک آلوده باشد، از قلعه امن و حصار استوار ولایت معنوی علی(ع) رانده شده، در حصنین ملک گرفتار می گردد؛ چرا که سالکان صراط مستقیم و پروانگان شیفته ملکه دلبربای مومنین و سوختگان شمع محفل مقربین، در سایه اطاعت ومحبت به آستان ولایت، تنها در بوستانی کاوش می کنند و از شهد گلی می چشند که ازهر جهت طیب و معطر بوده و پاکی و حلاوت از آن تراوش نموده است و بر مانده ای جلوس می نمایند که طعامش از آسمان معنویت و بهشت برین طهارت و معرفت نازل گشته و مطهرات و طیبات بر آن چیده و شراب ناب عشق بر آن نهاده شده است.

اگر در سوره نحل، قرآن کریم به زندگی اسرار آمیز زنبور عسل اشاره فرموده و مامن آنان را سینه کوهساران و فراز درختان دانسته و محصول وجودشان را شراب شفابخش و مصفای عسل معرفی می فرماید، همه در سایه پیروی و اطاعت آنان از ملکه خود و بهره جویی از شهد گل های مطهر و معطر می باشد. از این رو شایسته است شیعیان و پیروان و عاشقان راستین ملکه ولایت به حکم آیه "فلینظر الانسان الی طعامه؛ (5) پس باید که انسان به غذای خویش نظر کند."

در طعام خرّد و اندیشه و غذای روح و جان خویشتن به دیده بصیرت و توجه بنگرند تا معطر به عطر خویش اخلاص و بندگی و مطهر به طهارت عشق شده و از شائبه هرگونه پلیدی منزه شوند و همان طور که زنبوران مطیع و عاشق ، مأمن ملکه را انباشته از عسل می سازند، آنان نیز مایه عظمت و فرازندگی و عزت ملکه خود را فراهم کنند.

به واقع سالکان مقرب ولایت و پیروان مودب به ادب اطاعت و مودت هستند که موجب مجد و شرافت ملکه خوش منظر سر بر کرامت می شوند و مزید تجلی و شکوفایی حقایق و لطایف بوستان

معارف خفیه رحمانی را فراهم آورده، عسل مصفای معرفت و مشاهدت را به ارادتمندان صراط مستقیم ولایت عرضه می دارند. همان ها که خانه قلب خود را در پناه قلعه امن ولایت بر سینه کوهساران رفیع ایمان و بر بلندای شجره طیبه ولایت بنا کرده اند و آوازه اطاعت و عشق را پژواک دل ساخته اند؛ همانان که به صراحت عین الحیاه حق و عدالت و می فروش خُم سر وحدت که فرمود: "لم اعبد ربا لم اره؛ (6) پروردگاری را که ندیده باشم، پرستش نکرده ام" اطاعت و محبت به حضرت رحمان را در پرتو مهتاب ولایت، به جوهر کشف و شهود رخساره جمیل رحیمیت آمیخته اند و بذر پاک فتوت و قهاریت را از دستان ربوبی ماه ولایت بر دل افشانده ، به روح ناب قدسی موید گشته اند.

پی نوشت: ها

1- از بیانات رهبر معظم انقلاب در تاریخ 29/10/1370

2- بحار الانوار ، ج8 ، ص 336، ح 7، ب25

3- همان، ج75، ص 410، ح 54، ب 87

4- رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم ، ص 128، دعای منسوب به امام علی(ع)،

5- عبس/ 24

6- علم الیقین، ج1 ، ص 49.

خبرگزاری مهر - گروه دین و ادیشه


نوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها :
          
یکشنبه 22 دی 1392
جمعه 30 فروردین 1398 21:15
弊社優秀なモンクレールスーパーコピー代引きを欧米、日本、韓国で販売しています!モンクレールコピー代引き業界で
جمعه 30 فروردین 1398 21:14
激安ブランド財布のスーパーコピー品通販がここにある、ルイヴィトンコピーバッグと財布がお買い得
شنبه 17 فروردین 1398 08:08
ベルメゾンネットで! ルイ?ヴィトン グッチ シャネル エルメス プラダ ボッテガ?ヴェネタ
دوشنبه 30 مرداد 1396 11:52
It's difficult to find experienced people on this topic, but
you sound like you know what you're talking about! Thanks
دوشنبه 16 مرداد 1396 22:09
Hiya very nice website!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
I'll bookmark your web site and take the feeds additionally?
I'm happy to search out numerous useful info here within the put up, we want work
out more strategies on this regard, thanks for sharing.
. . . . .
جمعه 13 مرداد 1396 20:59
I'm not sure exactly why but this weblog is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
I'll check back later on and see if the problem still exists.
سه شنبه 10 مرداد 1396 03:06
Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it,
you're a great author. I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back later on. I want to encourage
continue your great posts, have a nice afternoon!
جمعه 6 مرداد 1396 20:23
Awesome article.
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:12
I'm impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's both educative and engaging,
and let me tell you, you've hit the nail on the head.
The issue is something too few folks are speaking
intelligently about. I'm very happy that I stumbled across this in my
hunt for something relating to this.
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:40
What's up, all is going perfectly here and ofcourse every
one is sharing facts, that's in fact good, keep up writing.
دوشنبه 7 بهمن 1392 05:44
سلام علیکم
مولای متقیان علی علیه السلام :خوشا به حال کسانی که برای رضای خدا دلشان شکسته است.

وقتی عقـــل، عاشـــق شود .. عشـــق، عاقــــل میشود و.. شهید میشوی ..شهید دکتر مصطفی چمران

وقتی اختلاف ها تشدید می شود .. در درگیری داعش با دیگر رقبای تروریستی بیش از هفتصد تن هلاک شدند .این آمار تلفات نه روزه و به نقل از یک منبع خبری هویت صدها تن از کشته های دو طرف نیز همچنان مجهول است. الهم اشغل الظالمین بالظالمین .. آمین یا رب العالمین .

حاج قاسم سلیمانی با اشاره به نبرد 33 روزه لبنان، گفت: مساحت کل لبنان ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که اگر حزب‌الله لبنان یک سوم کشور لبنان باشد، مساحتی حدود ۳۰۰ کیلومتر است، درحالی که فقط عملیات‌های بیت‌المقدس در دوران دفاع مقدس در محدوده عملیاتی ۵۰۰ کیلومتر رخ داد، اما رژیم صهیونیستی در این جنگ که وسعت آن کمتر از یک عملیات ایران در مقابله با جنگ تحمیلی عراق بود، با تمام تکنولوژی خود در برابر یک ایدئولوژی سازمان محدود شکست خورد.

سیدحسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب‌الله به دلایل حضور حزب‌الله در سوریه گفت: اکنون می‌توانیم بگوییم که ما در 15 دقیقه آخر قبل از یک پیروزی تاریخی و راهبردی قرار داریم.

از حضور نورانی شما بزرگوار تشكر و قدردانی میكنم ، محتاج دعای جمله خوبانم
دوشنبه 7 بهمن 1392 05:43
سلام علیکم
مولای متقیان علی علیه السلام :خوشا به حال کسانی که برای رضای خدا دلشان شکسته است.

وقتی عقـــل، عاشـــق شود .. عشـــق، عاقــــل میشود و.. شهید میشوی ..شهید دکتر مصطفی چمران

وقتی اختلاف ها تشدید می شود .. در درگیری داعش با دیگر رقبای تروریستی بیش از هفتصد تن هلاک شدند .این آمار تلفات نه روزه و به نقل از یک منبع خبری هویت صدها تن از کشته های دو طرف نیز همچنان مجهول است. الهم اشغل الظالمین بالظالمین .. آمین یا رب العالمین .

حاج قاسم سلیمانی با اشاره به نبرد 33 روزه لبنان، گفت: مساحت کل لبنان ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که اگر حزب‌الله لبنان یک سوم کشور لبنان باشد، مساحتی حدود ۳۰۰ کیلومتر است، درحالی که فقط عملیات‌های بیت‌المقدس در دوران دفاع مقدس در محدوده عملیاتی ۵۰۰ کیلومتر رخ داد، اما رژیم صهیونیستی در این جنگ که وسعت آن کمتر از یک عملیات ایران در مقابله با جنگ تحمیلی عراق بود، با تمام تکنولوژی خود در برابر یک ایدئولوژی سازمان محدود شکست خورد.

سیدحسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب‌الله به دلایل حضور حزب‌الله در سوریه گفت: اکنون می‌توانیم بگوییم که ما در 15 دقیقه آخر قبل از یک پیروزی تاریخی و راهبردی قرار داریم.

از حضور نورانی شما بزرگوار تشكر و قدردانی میكنم ، محتاج دعای جمله خوبانم
دوشنبه 30 دی 1392 16:13
یکشنبه 29 دی 1392 18:20
سلام عیدتون مبارک
شنبه 28 دی 1392 18:49
میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق مبارک
یکشنبه 22 دی 1392 19:58
سلام
ممنون شما هم لینک شدین
یکشنبه 22 دی 1392 13:43
سلام خوبی؟وبلاگ زیبایی داری ولی یه مشکل خیلی کوچیک داری من یه راهی بهت پیشنهاد میکنم خودم تست کردم جواب گرفتم.برو وبلاگت رو به این آدرس ثبت کن این سایت بازدید کننده زیاد داره و کسانی که به این سایت سر میزنند به وبلاگ تو هم سر میزنند.موفق باشی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • تعداد کل پست ها :