تبلیغات
مهتاب موعود - اسوهء طائران‌ فردوس‌ و نماد ساحران‌ دوزخ‌(زن‌، مغناطیس‌ عشق‌(برگرفته ازکتاب زن طائرفردوس یاساحردوزخ))
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            فروغ مهتاب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب منامام‌ خمینی‌(ع‌) پس‌ از شكستن‌ سد، دروازه‌های‌ حكمت‌ و معنویت‌ قرآن‌ را به‌سراسر جهان‌ گشود و همچون‌ خورشید فروزان‌ و ماه‌ درخشان‌ در آسمان‌ دین‌، پرده‌ ازحقایق‌ قرآن‌ و ‌ كلمات‌ ائمه‌ اطهار(ع‌) برداشت‌ و دنیای‌ قرن‌ بیست‌ و یكم‌ را به‌دانشگاهی‌ بس‌ شگرف‌ در فراگیری‌ الفبای‌ زبان‌ عرفان‌ علوی‌ تبدیل‌ كرد و همچنین‌ ابواب‌كرامت‌ و اسرار قدرتهای‌ خارق‌العاده درونی‌ را به‌ روی‌ انسان های‌ این‌ عصر، بالاخص‌مشتاقان‌ فتوت‌ و جوانمردی‌ خویش،‌ باز نمود. استاد یعقوب قمری شریف آبادی
نظر شما در مورد وبلاگ من چیست؟

برچسبها

مأوای‌ ولایی‌ مرد مومن‌، بسان‌ «كورهء بلورسازی‌» است‌ كه‌ به‌ سبب‌ بهره‌مندی‌ ازشعله‌های‌ سوزنده‌ و بی‌دود، در آن‌ به‌ ساختن‌ ظروف‌ بلورین‌ زیبا مبادرت‌ می‌ورزد. و خودنیز بسان‌ ابراهیم‌ خلیل‌(ع‌) به‌ واسطة‌ معارف‌ رحمانی‌، در شعله‌های‌ عشق‌ روحانی‌، ازهرگونه‌ آلایش‌ كفر و شرك‌ مبرا گردیده‌، به‌ منزلت‌ فنا از كثرات‌ ملكی‌ و بقا به‌ وحدت‌ربوبی‌ نایل‌ می‌شود و ثمرات‌ شفاف‌ بلورین‌ همچون‌ اسماعیل‌(ع‌) را به‌ بار می‌نشاند.

در گسترهء‌ جهان‌ ملك‌ و عرصهء‌ عالم‌ ناسوت‌، وجود زن‌، تصویر پرجاذبهء‌ عشق‌ است‌ كه‌به‌ صراحت‌ «اِن‌َّ اللّه‌َ تَبارَك‌َ وَ تَعالی‌' جَعَل‌َ الشَّهْوَة‌َ عَشْرَة‌َ أَجْز'اءٍ تِسْعَة‌ٌ مِنْها فِی‌ النِّساءِ وَ و'احِدَة ‌ٌفِی‌ الرِّجال‌ِ؛ به‌ درستی‌ كه‌ خداوند تبارك‌ و تعالی‌ شهوت‌ را ده‌ جزء قرار داد كه‌ نُه‌ جزء آن‌در زنان‌ و یك‌ جزء آن‌ در مردان‌ است‌» همچون‌ مغناطیس‌ قوی‌، وجود آهن‌گونهء‌ مرد راجذب‌ جلوهء‌ فریبای‌ خویش‌ كرده‌ و تسلیم‌ تمنیات‌ عطشناك‌ شهوانی‌ و خواسته‌های‌سیری‌ناپذیر ملكی‌ می‌نماید؛ خواهشهایی‌ كه‌ به‌ بیان‌ مولای‌ متقیان‌، علی‌(ع‌) جز تمنای‌ زر وزیور دنیایی‌ و ظهور فساد و تباهی‌ نمی‌باشد: «اِن‌َّ النِّساءَ هَمُّهُن‌َّ زینَة‌ُ الْحَیوة‌ِ الدُّنْیا وَالفَسادُفیها؛ همانا همت‌ زنان‌، زینت‌ زندگانی‌ دنیا و فساد در آن‌ است‌».
در این‌ میان‌، وظیفهء‌ محافظت‌ از زن‌ در برابر آمال‌ غفلت‌زا و آرزوهای‌ نفسانی‌، به‌اشارت‌ (اَلرِّجال‌ُ قَوّ'امُون‌َ عَلَی‌ النِّساءِ) بر عهدهء مرد نهاده‌ شده‌ است‌؛ چه‌ اینكه‌ روح‌بصیرت‌ و آگاهی‌ به‌ دلالت‌ (عَلَّم‌َ ا'دَم‌َ الْأَسْماءَ كُلَّها) بر وجود مرد دمیده‌ شده‌ و به‌ تصریح‌علوی‌ «عُقُول‌ُ النِّساءِ فی‌ جَمالِهِن‌َّ وَ جَمال‌ُ الرِّجال‌ِ فی‌ عُقُولِهِم‌ْ» مرد مظهر عقل‌ و اندیشه‌ در جهان‌می‌باشد. بنابراین‌، چنانچه‌ در مقابل‌ تمنیات‌ ملكی‌ زن‌ استقامت‌ نورزد و بسان‌ براده‌های‌آهن‌، بی‌اختیار تسلیم‌ جاذبهء‌ این‌ معشوقهء‌ ظاهری‌ و اسیر شهوات‌ حیوانی‌ او شود، از آسمان‌طهارت‌ و نورانیت‌ بر ارض‌ جهالت‌ و ظلمت‌ تنزل‌ نموده‌ و در پس‌ ساحر دوزخ‌ به‌ اسفل‌تاریك‌ كثرات‌ هبوط‌ می‌نماید.
اما اگر در برابر خواهشهای‌ نفسانی‌ زن‌، طریق‌ بردباری‌ و شكیبایی‌ را در پیش‌ بگیرد،همچون‌ وزنهء‌ فولادین‌، استوار و مستحكم‌، وجود پرجاذبهء زن‌ را به‌ سوی‌ خود جذب‌نموده‌ و او را در حریم‌ ایمان‌ و مأمن‌ ولایی‌اش‌، از ظلمت‌ نفسانیت‌ حفظ‌ كرده‌ و در پرتوعشقی‌ پاك‌، وجودش‌ را به‌ فرشته‌ای‌ آسمانی‌ تبدیل‌ می‌نماید. آن‌گاه‌ نهاد آسمانی‌ ومغناطیس‌ روحانی‌ چنین‌ زنی‌ به‌ عنوان‌ طائر فردوس‌ براق‌ تیزرو عروج‌ مرد به‌ فراخنای‌فردوس‌ برین‌ خواهد بود.
چنان‌ كه‌ یوسف‌ صدیق‌(ع‌) در برابر تمنیات‌ نفسانی‌ زلیخا، صبر و بردباری‌ را طریقهء ‌خویش‌ ساخت‌؛ صبر و استقامتی‌ كه‌ به‌ تصریح‌ (لَوْلا' أَن‌ْ رَأی‌' بُرْهان‌َ رَبِّه‌ِ) نتیجهء‌ تأییدات‌ربوبی‌ و ثمرهء‌ اتصال‌ و پیوند به‌ شجرهء‌ طیبهء‌ نبوت‌ می‌باشد و به‌ موجب‌ آن‌، هم‌ زلیخا درنهایت‌ به‌ زینت‌ طهارت‌ آراسته‌ شد و قلب‌ سرشار از اشتیاق‌ او از گذرگاه‌ عشق‌ ظلمانی‌ به‌گلشن‌ عطرآگین‌ عشق‌ نورانی‌ رفعت‌ یافت‌، و هم‌ یوسف‌(ع‌) توسط‌ او، مناهج‌ طهارت‌ وتعالی‌ را پیمود، و به‌ سیرت‌ زیبای‌ بهشتی‌ و جمال‌ دلربای‌ ملكوتی‌ نایل‌ گردید.
در گسترهء تاریخ‌ رسولان‌ الهی‌، والاترین‌ جلوهء محبت‌ و بارزترین‌ نماد عشق‌ نورانی‌،حضرت‌ عیسی‌ مسیح‌(ع‌) می‌باشد كه‌ چون‌ بدر كامل‌، آسمان‌ انسانیت‌ را به‌ عشق‌ و حب‌ّنورانی‌ مزین‌ ساخت‌، در حالی‌ كه‌ جوهرهء روح‌ قدسی‌ و عشق‌ الهی‌ را از كوثر مطهرمادرش‌، مریم‌ عذرا(س‌) به‌ ارث‌ برده‌ بود؛ زن‌ فرشته‌سیرتی‌ كه‌ به‌ تأییدات‌ ربوبی‌، مراتب‌(أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً) را طی‌ نموده‌ و تحت‌ تكفل‌ ربّانی‌ زكریای‌ نبی‌(ع‌) از رزق‌ بهشتی‌ وجذبهء‌ معنوی‌ عشق‌ چشید و در حریم‌ محافظت‌ و محبت‌ آن‌ پیامبر الهی‌، نهال‌ وجودش‌ به‌ثمر نشست‌ و یگانه‌ مولود روحانی‌، به‌ نوید ملائكة‌اللّه‌ بر صحیفهء‌ هستی‌ نقش‌ بسته‌،رخسارهء كلمة‌الله‌، عطرافشان‌ عشق‌ در فضای‌ بهشت‌ مقربین‌ گردید كه‌:
(اِذْ قالَت‌ِ الْمَلا'ئِكَة‌ُ یا مَرْیَم‌ُ اِن‌َّ اللّه‌َ یُبَشِّرُك‌ِ بِكَلِمَة‌ٍ مِنْه‌ُ اسْمُه‌ُ الْمَسیح‌ُ عیسَی‌ ابْن‌ُ مَرْیَم‌َ وَجیهاً فِی‌الدُّنْیا وَالا'خِرَة‌ِ وَ مِن‌َ الْمُقَرَّبین‌َ)؛ «هنگامی‌ كه‌ ملائكه‌ گفتند: ای‌ مریم‌! به‌ درستی‌ كه‌ خداوندبشارت‌ می‌دهد تو را به‌ كلمه‌ای‌ از خود، اسمش‌ مسیح‌، عیسی‌ پسر مریم‌، صاحب‌ وجاهت‌و منزلت‌ در دنیا و آخرت‌ و از مقربین‌ است‌».
در دو سوی‌ این‌ سمبل‌ عشق‌ و شاخص‌ حب‌ّ نورانی‌، حضرت‌ عیسی‌ روح‌الله‌(ع‌)، دومصداق‌ آشكار و نمونهء‌ بارز كمال‌ انسانی‌ تلالؤیی‌ ویژه‌ دارد: در یك‌ سو، سرگذشت‌ آدم‌صفی‌الله‌(ع‌) به‌ عنوان‌ نخستین‌ الگوی‌ عبرت‌آمیز در مسیر كمال‌ بشری‌ قرار گرفته‌ و درسوی‌ دیگر، زندگانی‌ مملو از عشق‌ و طراوت‌ قدسی‌ محمد حبیب‌الله‌(ص‌) به‌ عنوان‌كامل‌ترین‌ اسوهء‌ حركت‌ معنوی‌ جلوه‌گر شده‌ است‌.
سرسلسلهء‌ انبیا، آدم‌ صفی‌الله‌(ع‌) كه‌ مفتخر به‌ تشریف‌ آسمانی‌ (اِن‌َّ مَثَل‌َ عیسی‌' عِنْدِ اللّه‌ِكَمَثَل‌ِ ا'دَم‌َ) گردیده‌، می‌بایست‌ بر تمثال‌ جمیل‌ رحیمی‌ و مظهر نور فاطمی‌، امة‌الله‌(س‌)،عارفانه‌ بنگرد و با قدم‌ عشق‌ نورانی‌ به‌ سوی‌ این‌ مرآت‌ جمال‌ قدس‌ ربوبی‌ گام‌ بردارد ودر آیینهء‌ تمام‌نمای‌ وجود او، خود را به‌ زیور كمال‌ و جمال‌ بی‌نهایت‌ آراسته‌ نماید؛ اما به‌سبب‌ غفلت‌ از معارف‌ ولایی‌، خود و زوجه‌اش‌ را به‌ آلایش‌ (ماءٍ مَهین‌ٍ) آلوده‌ ساخت‌ ودر كنار خویش‌ مولودی‌ ظاهربین‌ و بی‌نصیب‌ از معارف‌ رحمانی‌ چون‌ قابیل‌ را به‌ وجودآورد، و در نتیجه‌، محروم‌ از ریاض‌ نعیم‌ ربوبی‌ بر محنت‌سرای‌ ناسوتی‌ هبوط‌ كرده‌، دردوزخ‌ جان‌سوز كثرات‌ گرفتار آمدند.
اما خاتم‌ انبیا، محمد مصطفی‌(ص‌) كه‌ برخوردار از نوید عیسوی‌ (وَ مُبَشِّراً بِرَسُول‌ٍیَأْتی‌ مِن‌ْ بَعْدِی‌ اسْمُه‌ُ أَحْمَدُ) می‌باشد، به‌ جهت‌ توجه‌ ولایی‌ و محافظت‌ رحمانی‌ نسبت‌ به‌وجود رحیمی‌ فاطمهء‌ زهرا(س‌)، این‌ گوهر دردانهء‌ هستی‌ را جلا و صفایی‌ مضاعف‌ بخشیده‌و به‌ سبب‌ عشق‌ به‌ جمال‌ ملكوتی‌ فاطمه‌، كه‌ خود می‌فرمود: «هر زمان‌ اشتیاق‌ به‌ رایحهء ‌بهشت‌ در من‌ پدید آید، فاطمه‌ را می‌بوسم‌»، دیدهء‌ قلب‌ مباركش‌، ژرفای‌ حقایق‌ قرآنی‌ رادر مرآت‌ تمام‌نمای‌ زهرهء‌ اطهر، فاطمهء‌ زهرا(س‌) به‌ رویت‌ می‌نشست‌ و این‌ طائر فردوس‌برین‌ را به‌ بیان‌ قدسی‌ «وَ لَوْلا' فاطِمَة‌ُ لَما خَلَقْتُكُما» یگانه‌ هدف‌ خلقت‌ و والاترین‌ مظهرعشق‌ پاك‌ معرفی‌ كرده‌، شجرهء طیبهء‌ وجود خویش‌ را با ترنم‌ «أُم‌ِّ أَبیها» بر این‌ جوهرهء ‌عشق‌ استوار می‌دانست‌.
شایان‌ ذكر است‌، انسان‌، كامل‌ترین‌ تجلی‌ الهی‌ و آیت‌ كبرای‌ رحمانی‌ است‌ كه‌ به‌صراحت‌ قرآنی‌ (فَاءِنّا خَلَقْناكُم‌ْ مِن‌ْ تَر'اب‌ٍ) از خاك‌ زمین‌ خلق‌ شده‌ و نسخهء‌ كامل‌ جهان‌هستی‌ است‌ كه‌ به‌ دو دست‌ جلال‌ و جمال‌ ربوبی‌، از آمیخته‌ شدن‌ آب‌ و خاكی‌ پاك‌ ومقدس‌ صورت‌ یافته‌؛ (اَلَّذی‌ أَحْسَن‌َ كُل‌َّ شَی‌ْءٍ خَلَقَه‌ُ وَ بَدَأَ خَلْق‌َ الْاءِنْسان‌ِ مِن‌ْ طین‌ٍ)؛ «خدایی‌كه‌ هر چیز را به‌ نیكوترین‌ وجه‌ آفرید و خلقت‌ انسان‌ را از گل‌ آغاز نمود»؛ چنان‌ كه‌ درداستان‌ پررمز و راز خلقت‌، خمیرمایهء‌ مبارك‌ آدم‌(ع‌) از آب‌ و خاك‌ روی‌ زمین‌ سرشته‌ شدكه‌: «اِنَّما سُمِّی‌َ ا'دَم‌ُ، ا'دَم‌َ لِأَنَّه‌ُ خُلِق‌َ مِن‌ْ أَدیم‌ِ الْأَرْض‌ِ؛ همانا آدم‌، آدم‌ نامیده‌ شد، زیرا از روی‌زمین‌ آفریده‌ شد».
و نور قدس‌ فاطمی‌ از نهانخانهء‌ عرش‌ الهی‌ بر نهاد مطهر او تابیدن‌ گرفت‌ كه‌ به‌ بیان‌روایی‌ «فَلَمّا خَلَق‌َ اللّه‌ُ عَزَّ وَ جَل‌َّ ا'دَم‌َ، عُرِضَت‌ْ عَلی‌' ا'دَم‌َ؛ آن‌گاه‌ كه‌ خداوند بزرگ‌ مرتبه‌ آدم‌ راآفرید، [فاطمه‌ ] بر آدم‌ عرضه‌ شد»، جوهرهء عشق‌ رحیمی‌ در ضمیر مصفایش‌ به‌ ودیعت‌سپرده‌ شد تا به‌ هدایت‌ (أَلَّذی‌ خَلَقَكُم‌ْ مِن‌ْ نَفْس‌ٍ و'احِدَة‌ٍ وَ خَلَق‌َ مِنْها زَوْجَها) از درون‌ منوّرآدم‌(ع‌) پدیدار شود.
و به‌ بیان‌ دیگر، ولیدهء علم‌الاسماء، آدم‌ صفی‌الله‌(ع‌)، مظهر عقل‌ الهی‌ است‌ و حوا،امة‌الله‌(س‌)، مظهر عشق‌ رحیمی‌ می‌باشد كه‌ از باطن‌ آدم‌(ع‌) به‌ ظهور رسید، تا ستارهء ‌شب‌افروز هدایتش‌ در ظلمت‌سرای‌ عالم‌ ملك‌ شده‌، جذبهء‌ آسمانی‌اش‌، براق‌ راهوار او به‌سوی‌ جایگاه‌ رفیع‌ خلیفة‌اللهی‌ و مقام‌ كمال‌ و جمال‌ مطلق‌ گردد؛ چه‌ اینكه‌ عروج‌ و تعالی‌مرد، به‌ عنوان‌ مظهر جلال‌ رحمانی‌ و جلوهء عقل‌ الهی‌، به‌ دلالت‌ روایی‌ «اَلْعَقْل‌ُ رَقِی‌ٌّ اِلی‌'عِلِّیّین‌َ» به‌ سوی‌ فردوس‌ لقا می‌باشد و در این‌ سیر معنوی‌، براق‌ تیزرو و مركب‌آسمانی‌اش‌، به‌ اشارت‌ نبوی‌ «الشَّوق‌ُ مَرْكَبِی‌»، جاذبهء‌ صورت‌ و سیرت‌ این‌ جلوهء جمال‌رحیمی‌ و جذبهء‌ شوق‌انگیز عشق‌ است‌.
در تمثیل‌، وجود زن‌، بسان‌ تودهء رقیق‌ و بی‌دود مواد مذاب‌ در ژرفای‌ زمین‌ است‌ كه‌ به‌واسطهء ظهور در ظلمتكده‌ ملك‌ و آمیختگی‌ با خار و خاشاك‌ سطح‌ زمین‌ به‌ تیرگی‌ گراییده‌،وجود شفاف‌ و مطهرش‌، دودآلود می‌گردد. از این‌رو، به‌ هدایت‌ «ان‌َّ الْمَرْأَة‌َ خُلِقَت‌ْ مِن‌َ الرَّجُل‌ِوَ اِنَّما هِمَّتُها فِی‌ الرِّجال‌ِ فَأَحِبُّوا نِسائَكُم‌ْ؛ به‌ درستی‌كه‌ زن‌ از مرد خلق‌ شد و همانا همتش‌ درمردان‌ است‌، پس‌ زنانتان‌ را دوست‌ بدارید» سزاوار است‌ همواره‌ مرد، با نفحهء‌ رحمانی‌ ونسیم‌ حیات‌بخش‌ عشق‌ روحانی‌، در شعلهء‌ تیره‌گون‌ وجود زن‌ بدمد و پیوسته‌ بر شعله‌های‌او بیفزاید تا از یك‌ سو، زن‌ را از آلودگی‌ به‌ كثرات‌ پاك‌ نموده‌ و شعلهء وجودش‌ را در عالم‌ملك‌، به‌ نور قدس‌ فاطمی‌ مبدل‌ سازد و از سوی‌ دیگر، خار و خاشاك‌ شرك‌ را به‌ واسطهء‌حرارت‌ سوزندهء‌ چنین‌ عشق‌ پاكی‌ از زمین‌ وجود خویش‌ زدوده‌ و در پرتو انوارعالم‌افروزش‌، راه‌ تكامل‌ و تعالی‌ را بپیماید.
اما چنانچه‌ مرد، به‌ جای‌ دمیدن‌ نسیم‌ روح‌نواز عشق‌، او را در غفلت‌ كثرات‌ و تیرگی‌تمنیات‌ رها كند و به‌ آلایش‌ نفسانی‌ (ماءٍ مَهین‌ٍ) دچار سازد، نه‌ تنها از فروغ‌ جهان‌تاب‌ اوكاسته‌ و شعلهء‌ وجودش‌ را به‌ خاموشی‌ می‌كشاند، بلكه‌ خود را نیز در بیابان‌ تفتیدهء‌ دنیا به‌تباهی‌ كشانده‌ و چراغ‌ هدایتگر عقل‌ الهی‌اش‌ را به‌ خاموشی‌ گرفتار می‌نماید كه‌: «مَن‌ْاسْتَمْتَع‌َ بِالنِّسا´ءِ فَسَدَ عَقْلُه‌ُ؛ كسی‌ كه‌ از زنان‌ كامجویی‌ نماید، عقلش‌ تباه‌ می‌گردد».
نغمهء‌ «بِالرِّجال‌ِ تُحْیَا النِّساءُ» بیانگر این‌ معناست‌ كه‌ حیات‌ زن‌ توسط‌ مرد حاصل‌می‌گردد؛ زندگانی‌ و حیاتی‌ كه‌ به‌ بیان‌ «لا'حَیاة‌َ اِلاّ' بِالدِّین‌ِ» چون‌ نسیم‌ روح‌بخش‌ بهشتی‌ ازگلشن‌ باطراوت‌ دین‌ برمی‌خیزد و بر قلوب‌ شیفتهء‌ محبت‌ وزیدن‌ می‌گیرد و به‌ صراحت‌روایی‌ «اَلدّین‌ُ هُوَ الْحُب‌ُّ وَ الحُب‌ُّ هُوَ الدّین‌ُ» جز حقیقت‌ حب‌ و عشق‌ خالصانه‌ نمی‌باشد.
القای‌ چنین‌ عشقی‌ به‌ زنان‌ بر عهدهء‌ مرد نهاده‌ شده‌؛ چرا كه‌ وجود زن‌ جلوهء‌ لطیف‌قدسی‌ و ریحانهء‌ دلنواز بهشتی‌ است ‌ كه‌ كوچك‌ترین‌ بی‌مهری‌ و بی‌توجهی‌ مرد به‌ او،موجبات‌ رنجش‌ باطنی‌ و روی‌گردانی‌ قلبی‌اش‌ را فراهم‌ می‌آورد و به‌ تصریح‌ «كُل‌ُّ نِسائِكُم‌ْ اِماءُ اللّه‌ِ» كنیز زیباروی‌ الهی‌ و جمال‌ پرده‌نشین‌ رحیمی‌ است‌ كه‌ كم‌ترین‌ بی‌محبتی‌ وبی‌صداقتی‌ نسبت‌ به‌ او، حجاب‌ شرك‌ را بر رخسارهء آسمانی‌اش‌ می‌افكند و غفلت‌ مرد درصیانت‌ عاشقانه‌ از او، سبب‌ آلودگی‌ این‌ گوهر درخشان‌ صدف‌ غیب‌ می‌گردد؛ چنان‌ كه‌رسول‌اكرم‌(ص‌) مرد را از بی‌توجهی‌ و بی‌محبتی‌ به‌ زن‌ برحذر داشته‌ و اهمیت‌ عشق‌صادقانه‌ و رفتار عارفانه‌ نسبت‌ به‌ او را این‌گونه‌ تبیین‌ فرموده‌ است‌: «برادرم‌ جبرئیل‌، مراخبر داد و پیوسته‌ سفارش‌ زنان‌ را نمود، تا حدی‌ كه‌ گمان‌ كردم‌ برای‌ شوهر جایز نیست‌ كه‌به‌ زنش‌ اف‌ بگوید».
مأوای‌ ولایی‌ مرد مومن‌، بسان‌ «كورهء بلورسازی‌» است‌ كه‌ به‌ سبب‌ بهره‌مندی‌ ازشعله‌های‌ سوزنده‌ و بی‌دود، در آن‌ به‌ ساختن‌ ظروف‌ بلورین‌ زیبا مبادرت‌ می‌ورزد. و خودنیز بسان‌ ابراهیم‌ خلیل‌(ع‌) به‌ واسطة‌ معارف‌ رحمانی‌، در شعله‌های‌ عشق‌ روحانی‌، ازهرگونه‌ آلایش‌ كفر و شرك‌ مبرا گردیده‌، به‌ منزلت‌ فنا از كثرات‌ ملكی‌ و بقا به‌ وحدت‌ربوبی‌ نایل‌ می‌شود و ثمرات‌ شفاف‌ بلورین‌ همچون‌ اسماعیل‌(ع‌) را به‌ بار می‌نشاند.
و این‌گونه‌، مأوای‌ سرشار از صداقت‌ و محبت‌، و مشحون‌ از معارف‌ و اذكار رحمانی‌مومن‌ صاحبدل‌، جنة‌الماوای‌ نفحات‌ حب‌ّ نورانی‌ و دارالسلام‌ صیانت‌ معنوی‌ زن‌ ازآلودگی‌ شهوات‌ حیوانی‌ می‌باشد و در دامان‌ تطهیرشدهء‌ چنین‌ زن‌ خوش‌سیرتی‌، فرزندان‌روشن‌ضمیری‌ تربیت‌ می‌شوند كه‌ قلب‌ مصفایشان‌ جام‌ جهان‌نمای‌ عشق‌ غیبی‌ گشته‌، نورقدس‌ رحیمی‌ در آن‌ جلوه‌ می‌یابد. در پرتو ذكر عارفانه‌ و تسبیح‌ عاشقانه‌ به‌ رب‌ّ است‌ كه‌در چنین‌ خانه‌هایی‌، هیچ‌گونه‌ غفلت‌ نفسانی‌ و تیرگی‌ شیطانی‌ راه‌ ندارد كه‌ (فی‌ بُیُوت‌ٍ أَذِن‌َاللّه‌ُ أَن‌ْ تُرْفَع‌َ وَ یُذْكَرَ فیهَا اسْمُه‌ُ یُسَبِّح‌ُ لَه‌ُ فیها بِالْغُدُوِّ وَالْا´صال‌ِ)؛ «در خانه‌هایی‌ كه‌ خداوندرخصت‌ داده‌ كه‌ آنجا رفعت‌ یابد و در آن‌ ذكر نام‌ خدا شود و صبح‌ و شام‌ تسبیح‌ او گویند».
اما حریم‌ مرد غافل‌ و بی‌نصیب‌ از معارف‌ الهی‌، همانند «كورهء‌ سفالگری‌» است‌ كه‌چون‌ ظروف‌ گلی‌ را در معرض‌ حرارت‌ كوره‌ قرار دهند، سفالهای‌ گوناگون‌ مكدر را نتیجه‌می‌بخشد. و بدین‌ ترتیب‌، مأوای‌ زندگانی‌ مرد غفلت‌پیشه‌ كه‌ به‌ اشارت‌ قرآنی‌ (فَتِلْك‌َبُیُوتِهِم‌ْ خاوِیَة‌ٌ بِما ظَلَمُوا) از ترنم‌ اذكار ولایی‌ مهجور و از طراوت‌ عشق‌ روحانی‌ محروم‌است‌، موجبات‌ گرفتاری‌ زن‌ را در لذّات‌ زودگذر و كثرات‌ غفلت‌زای‌ دنیایی‌ فراهم‌می‌آورد و آن‌گاه‌ در دامان‌ آلودهء‌ چنین‌ زنی‌، فرزندان‌ بدسیرتی‌ به‌ بار می‌نشیند كه‌ قلب‌زنگار گرفتهء ‌شان‌ در عالم‌ ملك‌ به‌ زر و زیور ناسوتی‌ فریفته‌ شده‌ و از انوار رحمانی‌ وتجلیات‌ وجه‌ رحیمی‌ محروم‌ می‌باشد.
نوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها :
          
چهارشنبه 20 فروردین 1393
جمعه 17 فروردین 1397 23:59

Amazing a good deal of terrific advice!
try it no rx cialis acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg schweiz cialis sale online opinioni cialis generico cialis alternative cialis coupons printable discount cialis we choice free trial of cialis cialis 50 mg soft tab
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:39

Awesome forum posts. Kudos.
ou acheter du cialis pas cher cialis canada on line viagra or cialis ou trouver cialis sur le net online cialis bulk cialis cialis online napol cialis online napol cialis prezzo di mercato cialis 5 mg schweiz
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:22
I'm gone to inform my little brother, that he should also go to see
this web site on regular basis to get updated from most recent reports.
سه شنبه 10 مرداد 1396 02:34
Piece of writing writing is also a fun, if you know afterward you can write otherwise it is complicated to write.
دوشنبه 9 مرداد 1396 21:48
I every time spent my half an hour to read this web site's articles all the
time along with a cup of coffee.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:39
I visited several web sites but the audio feature for audio songs current
at this site is genuinely wonderful.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 16:49
The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple
ipad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!
دوشنبه 21 فروردین 1396 11:02
That is very attention-grabbing, You're an excessively professional blogger.
I have joined your rss feed and stay up for in quest of extra of your
excellent post. Additionally, I have shared your site in my social networks
شنبه 12 فروردین 1396 10:44
hello there and thank you for your information – I have definitely picked up anything new from
right here. I did however expertise some technical points using this web
site, as I experienced to reload the website many times previous to
I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK?
Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will often affect
your placement in google and could damage your quality score
if advertising and marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for
much more of your respective exciting content. Make sure you
update this again soon.
شنبه 13 اردیبهشت 1393 16:35
سلام به احتمال زیاد شما برنده ی یک خردکن نایسر دایسر پلاس شدید برای مشاهده لطفا بر روی لینک کلیک کنید | http://nicerdicer-plus.blogsky.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • تعداد کل پست ها :